Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter. Det ena ordnar ni åt oss, men om det andra talar ingen, det som vi alla behöver.

Ni som jobbar med detta gör samhället just nu en enorm tjänst. Det ni i tysthet nu utför gör att ”samhället” kan fortsätta fungera för alla oss som bor på Åland.Ni är samhällets hjältar!

Ni som jobbar med att lösa de enorma problemen med svårlösta båtbokningar så att transporterna till Åland västerifrån när färjetrafiken minimerats kan fungera. Och även så att transporterna från Åland till Sverige också fungerar.

Det ni nu varje dag utför är värre lösningar än ”den gordiska knuten”! Men ni klarar det.

Alla vi människor är helt beroende av det ni åstadkommer. Tack vare ert fina samarbete med varandra, med transportbolag och med färjetrafiken har vi inte saknat något i våra butiker. Jag vill att alla ni när ni handlar och lägger era varor i kundvagnen tänker på dem som i tysthet ordnat så att just du kan köpa just det du behöver just nu.

Trots att det varit näst intill hopplöst att lösa så har det lösts. Att du känner tacksamhet inför det som dessa personer med sin skicklighet, sin kompetens men framförallt sin vilja att hjälpa till så att vi alla inte ska bli lidande och sakna något som vi behöver i våra liv. Tack för det ni gör!Ni är guld värda!

Jag hoppas den dag då detta virus har besegrats och allt är som vanligt igen att man inte glömt det ni gjort och gör nu för oss alla på Åland.

Anders Andersson

samhällsdebattör

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Läste i tidningen att Ålandsbanken ska stänga kontoret i Strandnäs. Ett mycket dåligt beslut som påverkar många stamkunder både i närområdet och från landet. I Strandnäs har man fått personlig och bra service.

Fler insändare