Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Just så sade den första kvinnliga mottagaren av Nobels ekonomipris Elinor Ostrom – samarbete är den rätta vägen. Ponera att kommunerna och till exempel den sociala sektorn samarbetar över hela Åland, skolväsendet, äldreomsorgen, busslinjer och landskapets båtlinjer synkroniseras så att man hinner med båda, byggnadsinspektörernas regelverk blir lika över hela kobben, är detta och mera därtill möjligt?

Ja! Ta inte ett andetag utan att ha det bästa och samtidigt praktiska för hela Åland i bakhuvudet, hela tiden. Sedan pratar vi om att spara resurser – synergieffekter av sällan skådat slag.

Att slå ihop kommunerna verkar enligt tidigare nordiska erfarenheter bli lite fel – slå ihop sektorerna i kommunerna i stället. Låt höger hand veta vad vänster gör, både vad den egna sektorn planerar samt övriga, hög som låg inom organisationerna – alla måste veta vart de är på väg, vem som gör vad och när det beräknas ske.

”OSS” är en akronym för offentligt sektoriellt samarbete, tänk lite utan för boxen, eller snarare, tänk mycket utanför boxen. Albert Einstein lär ha sagt att: samma idioter som skapat problemen inte kan lösa dem.

Ta hellre ut svängarna än att göra inget och vänta och se, till det är säkert – det blir det aldrig. Alltid blir någon bakåtsträvare förnärmad, förbannad, eller till sist motarbetar nytänkandet våldsamt. Våga gå i bräschen, eller börja laga sandkakor i stället.

Glöm inte att man en gång i tiden riskerade bli bränd på bål för att påstå att jorden är mera rund än platt.

Jag har skrivit detta tidigare genom åren i insändarspalterna och skriver det igen: det finns inget farligare för ett land än ett inkompetent ledarskap. Därmed inte sagt vi har det just nu, snarare tvärtom.

Många med mig hyser faktiskt stort hopp för nuvarande landskapsregering. Det finns många kloka människor på rätt plats denna gång. Just därför bör vi ha en tilltro på den lokala utvecklingen.

Åland är för litet för att inte samarbeta på alla plan. horisontellt och tvärsektoriellt. Vi måste gå den vägen för att lyckas.

Mikael Erickson

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare