Tjänster inom den offentliga sektorn styrs av, ofta i förordning, fastställda behörighetsvillkor. Dessa följer i stort samma nivåer som i våra grannländer av den orsaken att Åland inte är självförsörjande på alla utbildningsområden. Sjuk- och närvårdare, för att nämna några exempel, är undantagna där vi har egen kompetensförsörjning genom Högskolan på Åland och Ålands gymnasium. Behörighetsvillkoren och till dem anpassade utbildningarna följer ändå nationella certifieringar för att säkra anställningsbarheten. I övrigt är vi helt beroende av utbildningar utanför Åland.

Jag har noterat att vissa krafter inom Centern och Socialdemokraterna, fler ståndpunkter har jag inte noterat, har uttalat att man är beredd att tumma på behörighetsvillkoren, som lett till att Åland utmärkt sig i nationella och internationella kunskapsmätningar. Man vill göra om verkligheten så att den passar egna syften. Åland som kunskapssamhälle behöver likvärdiga kvalificerade krafter på arbetsmarknaden som övriga Europa, inte minst för att uppfylla kraven på den fria rörligheten. För att möta ett kompetensunderskott måste inflyttning och utbildningsvolymer öka. Att trixa med behörighetsvillkoren är en återvändsgränd.

Rainer Juslin (Lib)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare