Jag skulle vilja trösta dom som lider av denna kris. Den kan lära oss något riktigt bra. Håll modet uppe, det ger styrka att leva i alla situationer.

Alla ska vi flytta härifrån, det är vi alla lika om. Är vi beredda på det orsakar oss inte krisen så stor oro. Vi är trygga därför att något bättre väntar oss. Många har levt på livets överflöd, vilket alla inte mått så bra av. Jag har varnat mina barn för det. Vi är svårt drabbade här på Åland. Därför vill jag innerligt trösta. Jag har levt mitt liv utan detta överflöd, är 88 år. Jag har inte mått dåligt av det.

En dumhet har jag gjort, arbetat så kroppen är nött, så att jag har ont av det. Men jag har aldrig haft det så bra som nu när jag får göra vad jag helst vill.

Mina barn hjälper mig med vad jag inte förmår göra. Nu bor jag i en pensionärslägenhet som tillhört Mariehamns stad, den bästa av dem. Den är inte stor, men vi behöver inte så mycket att ha besvär med då.

Jag vet att alla inte håller med mig att krisen kan vara till hjälp, men tänk efter hur många liv som blivit förstörda av livets överflöd.

Svea

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Fler insändare