Den stora ofreden på 1700-talet tömde hela den åländska skärgården på sin befolkning, som ändå återvände med stark framtidstro och återskapade bebyggelsen. Mot slutet av 1800-talet hade befolkningstalet nått kulmen på Föglö med sina 1.800 invånare. Därefter började avfolkningen ta fart.

Det är klart att livet inte var bättre förr, välfärden var ojämn och många levde trångt och i armod. Hundra år senare hade befolkningen reducerats till en tredjedel, knappt 600 invånare.

Den stora utflyttningen skedde 1950-1970 då många valde att söka sig till Sverige. I början av det århundradet flyttade folk också till Amerika.

Nu visar statistiken att de åländska öarna har en negativ befolkningsutveckling, sämst i hela Svenskfinland. Föglö ligger bland de värst drabbade. Det här måste vi ändra på. Föglö har potential att blomstra igen som i medlet av 1800-talet då centralorten Degerby var på förslag att få stadsrättigheter på Åland.

En fast förbindelse till Föglö vänder avfolkningen och säkrar ortens fortlevnad. Näringslivet finns där det finns arbetskraft att tillgå och den kommunala servicen från barnomsorg till äldreomsorg finns nära kommuninvånarna där de bor.

Fritidsboendet håller vid sidan av den fasta bosättningen liv i butiken och den nya generationen som övertar sina stugor av föräldrarna behöver entreprenörer för att uppgradera standarden. Ekonomin cirkulerar och ger livskraft.

Kommunikationerna är a och o i ekonomin. Vi behöver stoppa avfolkningen. Tunneln är den enda lösningen som gynnar hela skärgårdens utveckling. Inget annat kommer att funka, var så säker!

Rainer Juslin (Lib)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare