Den stora ofreden på 1700-talet tömde hela den åländska skärgården på sin befolkning, som ändå återvände med stark framtidstro och återskapade bebyggelsen. Mot slutet av 1800-talet hade befolkningstalet nått kulmen på Föglö med sina 1.800 invånare. Därefter började avfolkningen ta fart.

Det är klart att livet inte var bättre förr, välfärden var ojämn och många levde trångt och i armod. Hundra år senare hade befolkningen reducerats till en tredjedel, knappt 600 invånare.

Den stora utflyttningen skedde 1950-1970 då många valde att söka sig till Sverige. I början av det århundradet flyttade folk också till Amerika.

Nu visar statistiken att de åländska öarna har en negativ befolkningsutveckling, sämst i hela Svenskfinland. Föglö ligger bland de värst drabbade. Det här måste vi ändra på. Föglö har potential att blomstra igen som i medlet av 1800-talet då centralorten Degerby var på förslag att få stadsrättigheter på Åland.

En fast förbindelse till Föglö vänder avfolkningen och säkrar ortens fortlevnad. Näringslivet finns där det finns arbetskraft att tillgå och den kommunala servicen från barnomsorg till äldreomsorg finns nära kommuninvånarna där de bor.

Fritidsboendet håller vid sidan av den fasta bosättningen liv i butiken och den nya generationen som övertar sina stugor av föräldrarna behöver entreprenörer för att uppgradera standarden. Ekonomin cirkulerar och ger livskraft.

Kommunikationerna är a och o i ekonomin. Vi behöver stoppa avfolkningen. Tunneln är den enda lösningen som gynnar hela skärgårdens utveckling. Inget annat kommer att funka, var så säker!

Rainer Juslin (Lib)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare