Jag brukar beteckna mina små kåserier i tidningen som ”skrönor”. Så vad är en ”skröna”? Jo, Wikipeda säger att det är en personligt hållen berättelse med passande överdrifter, vilka förstärker berättelsen. Vidare kan en ”skröna” ofta vara direkt osann, men den berättas för att vara underhållande.

Med det vet läsarna varför jag skriver mina små ”skrönor”. Lyckas jag roa någon är jag nöjd, får jag någon läsares intresse är jag nöjdare och förorsakar mina små ”skrönor” en debatt har skrönan nått sitt syfte.

Nej, jag är ingen sakkunnig i vare sig sjöfartsfrågor, skogsindustri, mejeri, jordbruksfrågor, turism, landskapets finansiering eller vad det nu är som för tillfället råkar vara dagsaktuellt. Jag medger gärna att det varit rätt mycket färjrederier på senaste tiden men det är en fråga som är väldigt dagsaktuell och som berör hela Åland.

Så Ben Lundqvist (insändare den 22 juni) och ni andra skjut gärna från höften men helst inte på pianisten, för han är tondöv.

Så till något helt annat. Är allt som behandlas på ett bolags styrelsemöte sekretessbundet? Nej, ingalunda. Aktiebolagslagen tar inte ens upp frågan. ABL säger bara att ”Bolagets ledning skall omsorgsfullt främja bolagets intressen”! Påföljden för den som i sitt uppdrag i strid med denna omsorgsplikt uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakat skada är skyldighet att ersätta den skada som förorsakats.

Sedan är det en helt annan sak att medlem av naturliga orsaker ska vara återhållsam med detaljer och direkta fakta som framkommit på ett möte. Det här brukar inte medföra några större svårigheter.

Det man betydligt oftare bryter mot är att styrelsemedlemmarna ska ta till vara bolagets och samtliga aktieägares intressen i stället för att sätta sina egna intressen främst. Påföljden är densamma som förutsagts. Kunskapen om ABL är nog på alltför många håll väldigt svag.

Johan Dahlman

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare