Jag blir både förvånad och upprörd över de uttalanden som gjorts av ansvariga på senaste dagarna i tidningarna avseende vården av våra äldre på Åland.

Det är en realitet att förhålla sig till att äldre som behöver vårdens insatser på olika nivåer kommer att bli många fler under de kommande åren.

Våra äldre bör inte behandlas som en handelsvara och bollas mellan olika huvudmän. Det är önskvärt och rimligt att kommunerna ges fler dagar än tre att planera den fortsatta vården eller så måste sjukhusvården avsätta rimliga resurser till fortsatt vårdplanering värd namnet.

Det blir bäst framför allt för personer som oftast behöver fortsatt vård och omsorg efter heldygnsvård på sjukhuset. Jag har utifrån min erfarenhet av vården svårt att föreställa mig att de äldre som skrivs ut från sjukhuset är friska, vilket hälso- och sjukvårdsministern påstod i tidningen.

Det behövs ett konkret samarbete och samsyn i vårdens övergångar för att det ska fungera bra för personer insatserna är till för. Ett revirtänkande mellan parterna hindrar ett gott samarbete och är både dyrt och ineffektivt, för uppdraget kommer även fortsättningsvis att vara gemensamt oavsett vad man tycker.

Ett så relativt litet samhälle som Åland bör ha både råd och vilja att erbjuda och organisera den bästa vården och omsorgen för sina äldre som har åstadkommit grunden till den välfärd vi delar på i dag.

Det finns många goda exempel om en god och kärleksfull omvårdnad i våra kommuner. Det kommunerna behöver är rimliga förutsättningar, ett gott och respektfullt samarbete och samsyn i vårdens övergångar avseende våra äldre.

Om man verkligen vill lyfta blicken och sträva efter det bästa gemensamma omhändertagandet för våra äldre kommer det innebära även en bättre framtida ekonomisk hushållning av de gemensamma resurserna.

Så frågan är inte om man ska samarbeta utan hur. Det är inte en valfråga utan en framtidsfråga.

Mervi Dahlström

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare