Jag blir både förvånad och upprörd över de uttalanden som gjorts av ansvariga på senaste dagarna i tidningarna avseende vården av våra äldre på Åland.

Det är en realitet att förhålla sig till att äldre som behöver vårdens insatser på olika nivåer kommer att bli många fler under de kommande åren.

Våra äldre bör inte behandlas som en handelsvara och bollas mellan olika huvudmän. Det är önskvärt och rimligt att kommunerna ges fler dagar än tre att planera den fortsatta vården eller så måste sjukhusvården avsätta rimliga resurser till fortsatt vårdplanering värd namnet.

Det blir bäst framför allt för personer som oftast behöver fortsatt vård och omsorg efter heldygnsvård på sjukhuset. Jag har utifrån min erfarenhet av vården svårt att föreställa mig att de äldre som skrivs ut från sjukhuset är friska, vilket hälso- och sjukvårdsministern påstod i tidningen.

Det behövs ett konkret samarbete och samsyn i vårdens övergångar för att det ska fungera bra för personer insatserna är till för. Ett revirtänkande mellan parterna hindrar ett gott samarbete och är både dyrt och ineffektivt, för uppdraget kommer även fortsättningsvis att vara gemensamt oavsett vad man tycker.

Ett så relativt litet samhälle som Åland bör ha både råd och vilja att erbjuda och organisera den bästa vården och omsorgen för sina äldre som har åstadkommit grunden till den välfärd vi delar på i dag.

Det finns många goda exempel om en god och kärleksfull omvårdnad i våra kommuner. Det kommunerna behöver är rimliga förutsättningar, ett gott och respektfullt samarbete och samsyn i vårdens övergångar avseende våra äldre.

Om man verkligen vill lyfta blicken och sträva efter det bästa gemensamma omhändertagandet för våra äldre kommer det innebära även en bättre framtida ekonomisk hushållning av de gemensamma resurserna.

Så frågan är inte om man ska samarbeta utan hur. Det är inte en valfråga utan en framtidsfråga.

Mervi Dahlström

Den 8 maj kom ett pressmeddelande: ”Vihriäläs utredningsgrupp: Efter företagsstöd och stimulansåtgärder behövs det ett stort anpassningspaket för att stabilisera den offentliga ekonomin”.

I min insändare om kommunstödet, som delas ut lika (i procent) till alla blev denna mening censurerad av Ålandstidningen:

De medel som förvaltas i fonder och stiftelser baserar sig på donationer av länge sedan hädangångna människor – de är inte krispengar för din generation, Staffan Bruun.

Chefredaktör Daniel Dahlén diskuterar samarbetet i Norden i en ledare den 26 maj. Han hävdar att samarbetet slagits sönder på några veckor av coronaviruset och att det på EU-nivå inte existerar mycket av samarbete.

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

I tilläggsbudgeten föreslår LR två åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi: Att kompensera för minskade skatteintäkter med 3,5 miljoner, som fördelas enligt de debiterade inkomstskatterna 2018, justerat med nya skattesatser, och att dämpa effe

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Fler insändare