Angående användningen av plast. Var det inte meningen att vi skulle minska på användningen av plaster?

Har själv en liten tygväska med då jag handlar mat som jag fick på köpet då jag köpte ny cykel för en massa år sedan. Men tyvärr räcker den inte till och jag litar inte på att papperskassar ska hålla då man cyklar.

De nya mjölkförpackningarna är visserligen praktiska, men har ganska stora plastkorkar som man antagligen borde ta bort innan man slänger dem i containern för kartong i soprummet.

Vissa morotsodlare verkar ha väldigt svårt att få sälja, eftersom de förpackar morötterna i så stora plastpåsar att det är nästan omöjligt för en person i ett litet hushåll att köpa dem, för så där mycket morötter har man nästan ingen användning för. Det har faktiskt hänt att jag i protest satt mig på cykeln och trampat i väg flera kilometer för att kunna köpa morötter i mindre plastpåsar eller helst i lösvikt.

Apropå det. Kan någon förklara för mig varför halva kålrotsbitar är inplastade?

Men det värsta var dock i slutet av sjuttiotalet då jag bland annat jobbade i kallskänken på en populär matbar. Varje dag skar jag upp slanggurkor för att göra sallad eller smörgåsar. Men varje dag blev jag tvungen att slänga nästan alla gurkor på grund av att dessa var så hårt inplastade att de hade ruttnat i brist på syre.

Sixten Jansson

konstnär

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare