Jag är intresserad av ÅHS-frågor och deltog därför i Tehys valdebatt i torsdags den 19 september. Jag tyckte det var en bra och lärorik kväll med kompetenta debattörer i panelen. Det hela handlade i princip om hur man vill uppnå lönejämställdhet, kompetenshöjning inom personalen, hemsjukvårdens utveckling och mycket mera. Sedan hade publiken möjlighet för att komma med frågor till politikerna i panelen.

Jag ställde följande fråga: ”Vi pratade mycket om kompetenshöjning bland personalen men också på tjänstemannanivå. Men hur ser kompetensfördelningen egentligenut angående vårdfrågor inom ÅHS-styrelsen? Hur många ledamöter besitter egentligen vårdkompetens?” Jag frågade också om ledningsgruppen som består av vårdpersonal och kunnigt folk inom ekonomi inte kunde ingå i styrelsen. Detta skulle enligt mig höja kompetensnivån inom styrelsen och göra arbetet mera effektivt på kommunikativt och kanske även på ekonomiskt sätt. Jag kan ha fel men tanken slog mig helt enkelt under debattens gång.

Jag upplevde att jag fick medhåll av majoriteten i panelen men jag var lite förvånad över din reaktion, Veronica Thörnroos. Du svarade bland annat att jag yttrade mig i princip nedvärderande gentemot politikerna som sitter i ÅHS-styrelsen då jag betvivlar deras kompetens.

Eftersom jag inte fick möjlighet att bemöta svaret under debattens gång försökte jag upplösa ett eventuellt missförstånd genom ett kort samtal med dig efter den. Men du verkade upptagen eller så var du inte särskilt intresserad av det jag ville säga.

Så nu tar jag denna väg för att klargöra att det var inte min avsikt att nedvärdera någon i sammanhanget. Vi har många politiker, även i ÅHS-styrelsen som är kloka, pålästa och duktiga. Min poäng har varit hur man kanske kunde förbättra kompetensen, effektivitet och smidighet inom ÅHS-ledningen. Vi har nämligen fantastisk och engagerad vårdpersonal som är värd att värnas om och patienter som har anspråk på kompetent och säkert omhändertagande.

Tack för ordet och dig, Veronica, önskar jag lycka till i valet!

René Janetzko (Ob)

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare