Jag är intresserad av ÅHS-frågor och deltog därför i Tehys valdebatt i torsdags den 19 september. Jag tyckte det var en bra och lärorik kväll med kompetenta debattörer i panelen. Det hela handlade i princip om hur man vill uppnå lönejämställdhet, kompetenshöjning inom personalen, hemsjukvårdens utveckling och mycket mera. Sedan hade publiken möjlighet för att komma med frågor till politikerna i panelen.

Jag ställde följande fråga: ”Vi pratade mycket om kompetenshöjning bland personalen men också på tjänstemannanivå. Men hur ser kompetensfördelningen egentligenut angående vårdfrågor inom ÅHS-styrelsen? Hur många ledamöter besitter egentligen vårdkompetens?” Jag frågade också om ledningsgruppen som består av vårdpersonal och kunnigt folk inom ekonomi inte kunde ingå i styrelsen. Detta skulle enligt mig höja kompetensnivån inom styrelsen och göra arbetet mera effektivt på kommunikativt och kanske även på ekonomiskt sätt. Jag kan ha fel men tanken slog mig helt enkelt under debattens gång.

Jag upplevde att jag fick medhåll av majoriteten i panelen men jag var lite förvånad över din reaktion, Veronica Thörnroos. Du svarade bland annat att jag yttrade mig i princip nedvärderande gentemot politikerna som sitter i ÅHS-styrelsen då jag betvivlar deras kompetens.

Eftersom jag inte fick möjlighet att bemöta svaret under debattens gång försökte jag upplösa ett eventuellt missförstånd genom ett kort samtal med dig efter den. Men du verkade upptagen eller så var du inte särskilt intresserad av det jag ville säga.

Så nu tar jag denna väg för att klargöra att det var inte min avsikt att nedvärdera någon i sammanhanget. Vi har många politiker, även i ÅHS-styrelsen som är kloka, pålästa och duktiga. Min poäng har varit hur man kanske kunde förbättra kompetensen, effektivitet och smidighet inom ÅHS-ledningen. Vi har nämligen fantastisk och engagerad vårdpersonal som är värd att värnas om och patienter som har anspråk på kompetent och säkert omhändertagande.

Tack för ordet och dig, Veronica, önskar jag lycka till i valet!

René Janetzko (Ob)

Brage Eklunds (ÅF) valannons 3.10.2007 hade parollen ”Jag tror på ärlighet”, annars skulle han sluta som politiker.

Det skulle vara bra för oss röstare om han redogjorde för vilka frågor som hans ärlighet avser.

”Osäker röstare”

Ulf Weman (S) kallar tunneldebatten för ett spel för gallerierna. Jag kan försäkra att det inte är ett ”spel” för oss skärgårdsbor, tvärtom.

Politikernas ambitioner verkar inte ha några gränser. Nu tror man sig kunna påverka klimatet.

Nu för tiden får man gå med ”skämskudde” om man åker på nöjesresa med flyg. Vi ska äta närproducerat och konsumera hållbart, trumpetas det ut av de som vet bäst hur vi bör leva. Och alla beundrar Greta Thunberg och hennes kamp för miljön.

Operation Anka är en kampanj för läskunnighet, och dess mål är att uppmuntra barn att läsa. För närvarande pågår dess svenska del. Men varför oroar sig Finlands Näringsliv EK för läskunnigheten?

Den offentliga sektorns kostnader ökar alarmerande. Den privata sektorn går knackigt hörs det från alla håll. Vad görs då från LR:s sida för att minska sina kostnader? Väldigt lite.

Bästa minister Mika Nordberg (MSÅ), 18 september var utsatt datum när ni skulle ha delgivit vilket bolag som fick upphandlingen på Mariehamn-Arlanda och den 3 oktober skulle ni ha skrivit ett avtal med något flygbolag.

Den snart avgående regeringen står i beråd att försätta Åland i en prekär ekonomisk situationgenomattsatsa uppemot 100 miljoner euro på en ny hybridfärja och en 540 meter lång bro över orörd Föglönatur.

Jag tycker att vi på Åland över lag kunde var mycket bättre på att bygga broar, nätverka och lära av andra.

Jag ställer upp i mitt första lagtingsval och har 20 års erfarenhet av kommunpolitik.

Vi i Obunden samling ordnade ett möte angående tunnel till Föglö. Sedan dess har MKB kommit och det privata initiativet har mött oss väl.

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Det måste gå mycket snabbare.

Apropå ledaren

Ålandstidningen inleder sin ledare i lördags med: ”Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.”

Mina ambitioner för att göra Åland till en bättre plats att leva på går före min blygsamhet. Jag kan också tänka mig att fylla kansliministerstolen, inte bara med en XXL-kropp utan också med handlingskraft, hörförståelse och läskunnighet.

Fler insändare