I Leif Nordlunds och Vind AX Ab:s försök till information om Långnabbaprojektet i Ålandstidningen den 24.6 framkommer inga svar på de frågor som berörda Eckeröbor, genom mig, tidigare har efterfrågat. Att vindproducerad el just nu är en av de bästa kraftkällorna är vi alla överens om. Men vindkraft får inte upphöjas till en ”helig ko” som hänsynslöst påtvingas medborgarna, vilket just nu är fallet med Långnabbaprojektet.

Bullerproblem. Även om möllornas buller är maximerat till 40 decibel vid bostad, kvarstår det oavbrutna svischande rotorljudet alla timmar dygnet om. I längden utgör detta ljud påtvingad bullerterror som ingen i Torp och Skeppsvik kan undkomma. Ljudföroreningen innebär mental otrivsel och kan förorsaka sjukdomar.

Fastigheternas värde. Markvärdet i Torp och Skeppsvik blir på grund av möllornas negativa inverkan lika med noll. Vind AX Ab borde ersätta alla markägare för markvärdesförlusten.

Begränsad rörelsefrihet på egna områden. Inom skyddsområdet som uppgår till 400 meter runtom varje mölla är rörelsefriheten begränsad åtminstone vintertid, på grund av risk för nedfallande is från rotorbladen. Skogsarbete och jakt i den egna skogen är därför omöjligt. Förlusten av jakt på älg, rå och vitsvans bör därför liksom utebliven inkomst från eget skogsarbete ersättas av Vind AX.

Avbrott vid vindstilla väder. När möllorna står stilla på grund av brist på vind måste vi ändå ha kabeltransporterad elkraft som säkerhet. Vi konsumenter har fortfarande många miljoner kvar på avbetalningen av fastlandskabeln och därför vill ingen klok människa ha ytterligare en elnota på skattesedeln.

Mitt råd till berörda människor i Torp och Skeppsvik är därför: Överklaga ÅMHM:s miljötillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen och kräv rättvis behandling. Och mitt råd till Vind AX är: Avbryt Långnabbaprojektet och flytta möllorna till öar i skärgården, där enskilda människor inte drabbas. Då kan vindkraften verkligen leva upp till det som ni eftersträvar och samtidigt får även skärgården del av vindkraftens positiva effekter.

Jens Harberg

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare