SAS senaste reklamfilm: Om konsten att ha rätt och samtidigt göra helt fel.

Bert Häggblom (Ob) löste krisen för regeringskonstellationen när han på fredagseftermiddagen meddelade att han inte står till förfogande som talman. Men beskedet gav genast nya problem för såväl landskapsregeringen (LR) som Obunden samling.

Oavsett politisk sammansättning. Oavsett politiker. Gapet mellan ålänningen och det politiska etablissemanget ökar på Åland.

Hur lantrådet Veronica Thörnroos (C) hanterar det helt rimliga ifrågasättandet av den tilltänkta talmannen Bert Häggbloms (Ob) dubbla roller är verkligen inte så bagatellartad som hon hittills gett sken av i sina svar.

En bred regeringbas innebär en stark majoritet, men också att kompromisserna blir många. Fyra partier, med stöd av Ålands framtid, som i höstas hade en mängd vallöften man ville genomföra har kokats ner till ett urkramat regeringsprogram med få tydliga mål.

Att neka en kommunpolitiker plats i skolnämnden för att denne hemundervisar sina barn är ett ogenomtänkt beslut.

Är de brutna löftenas tid förbi? Lantrådet Veronica Thörnroos (C) möte med statsminister Sanna Marin (SDP) väcker förhoppningar. De politiska löften som tidigare givits gäller. Det var statsministerns besked vid mötet med lantrådet.

Kameraövervakning är etiskt svårhanterlig även i privata händer.

Rapporterna avlöser varandra men budskapet består – Åland har utmaningar på många håll.

I förslaget till ny förlängd föräldraledighet får föräldrarna 164 dagar var, varav 69 kan överlåtas. Ett bra steg i riktning mot mer närvarande pappor och en rättvisare arbetsmarknad för mammorna.

Hållbart initiativ måste övertyga sina väljare om att partiet gör skillnad och inte bara nyttjas av Centern för att ge regeringen en grön stämpel. Levererar man inte finns det andra som gärna håvar in de gröna rösterna.

Bostäderna som Lotsberget Ab planerar i Mariehamn ligger på en ny prisnivå med åländska mått mätt. Det är ett gott tecken.

Skatteundantaget ska inte äventyras. Däremot kan vi hitta lösningar som underlättar hanteringen av de hinder som uppstår kring undantaget.

Kostnaden för att hedra våra döda får gärna vara hög, men frivillighet bör råda.

Fler ledare