I går var Åland nära att slå vintervärmerekordet från 1973 på 10,9 grader. Det är på vintervädret vi här i norr först märker klimatförändringen.

I jakten på nya invånare har flera kommuner satsat på planering av kommunala bostadsområden. Dyra satsningar som inte per automatik är lyckade.

Det är vanskligt att tolka historiska skeende enbart ur moderna perspektiv.

Utvecklingen av den åländska självstyrelsen haltar betänkligt. Från att ha varit en modern folkrättslig lösning framstår den åländska autonomin numera som förvaltningsmodell snarare än en lösning för autonomier. Åland har blivit omsprunget och våra systeröar i Nordatlanten har i dag en mer omfattande autonomi än Åland. Det är dags för samtliga åländska partier att ta nästa steg.

Det senaste storbråket i åländsk politik handlar om huruvida en förvaltningschef i landskapsregeringen ska tillsättas på politiska grunder eller utifrån en tjänstemannabedömning av meriter. Men problemet bottnar snarare i feghet att låta självstyrelsen kosta.

Diskussionen om kommunernas servicenivå måste föras på allvar, för snart räcker inte osthyveln till.

Allt fler offentligt ägda bolag agerar lönedrivande på Åland. Det är fel. Landskapsregeringen måste se över vilken lönepolitik det offentliga ska bedriva.

SAS senaste reklamfilm: Om konsten att ha rätt och samtidigt göra helt fel.

Bert Häggblom (Ob) löste krisen för regeringskonstellationen när han på fredagseftermiddagen meddelade att han inte står till förfogande som talman. Men beskedet gav genast nya problem för såväl landskapsregeringen (LR) som Obunden samling.

Oavsett politisk sammansättning. Oavsett politiker. Gapet mellan ålänningen och det politiska etablissemanget ökar på Åland.

Hur lantrådet Veronica Thörnroos (C) hanterar det helt rimliga ifrågasättandet av den tilltänkta talmannen Bert Häggbloms (Ob) dubbla roller är verkligen inte så bagatellartad som hon hittills gett sken av i sina svar.

En bred regeringbas innebär en stark majoritet, men också att kompromisserna blir många. Fyra partier, med stöd av Ålands framtid, som i höstas hade en mängd vallöften man ville genomföra har kokats ner till ett urkramat regeringsprogram med få tydliga mål.

Att neka en kommunpolitiker plats i skolnämnden för att denne hemundervisar sina barn är ett ogenomtänkt beslut.

Är de brutna löftenas tid förbi? Lantrådet Veronica Thörnroos (C) möte med statsminister Sanna Marin (SDP) väcker förhoppningar. De politiska löften som tidigare givits gäller. Det var statsministerns besked vid mötet med lantrådet.

Fler ledare