Runt om i världen försöker politiker hitta privata lösningar för att lätta på den offentliga bördan. På Åland springer vi åt motsatt håll och tror att det offentliga är bättre på allt. Till och med hantering av slam.

Åland och Finland uppmanades att göra en överenskommelseförordning i händelse av undantagstillstånd för tio år sedan – men frågan föll mellan stolarna.
Nu måste vi komma till skott.

Debatten om att stärka det finländska spelmonopolet har fel utångspunkt och funderingarna kring att ytterligare stärka monopolet är bakåtsträvande. I stället borde Finland gå in för en fri men strikt reglerad marknad.

Stundtals hård debatt mellan olika ideologiska infallsvinklar, ja. Men en saklig, värdig och framåtsyftande sådan utan personpåhopp.
Den nya generationen i lagtinget är något på spåren.

Det är inte mycket kvar av Ålandskommitténs slutbetänkande gällande utvecklingen av den åländska självstyrelsen. Dessutom har pandemins framfart visat stora luckor i den åländska självstyrelsen. Det är dags att börja om från början. Bygga en ny självstyrelse tillsammans med Helsingfors regeringen.

Behovet av strukturella reformer har aldrig varit större, men kommer sittande landskapsregering leverera en budget med reformer?

Det är ingen rättighet för hugade byggherrar att få sin vilja igenom i Mariehamn. Däremot måste förutsägbarheten öka betydligt.

Det finns de som förvånas över att motståndet mot kommunsammanslagningar på Åland är stort, trots alla påstådda fördelar. När man läser om hur Kommunernas socialtjänst (KST) nu byggs upp, med kraftigt ökande kostnader för enskilda kommuner, kan man förstå skepsisen.

Samhällssmittan är ingen överraskning. Nu gäller det att stå stadigt och fortsätta arbetet för utökad åländsk beslutanderätt i smittskyddsfrågor–för allas bästa.

Åland måste få en nystart. Idéerna finns men frågorna om prioriteringar och ägarskap samt finansiering står obesvarade. Det blir utvecklings- och hållbarhetsrådet stora utmaning när kursen nu etsat sig fast.

Intelligenta robotar blir en allt viktigare del av samhället. Det är dags att överväga lagstiftning.

Landskapsregeringens beslut att beställa en juridisk analys av Finlands hantering av Åland under pandemin visade sig vara ett lyckat drag. Rapportens slutsatser stärker Ålands möjligheter att göra sin röst hörd i Helsingfors.

President Donald Trump lämnade sjukhuset i början av veckan. Nu jobbar han hårt för att vända situationen till sin fördel. Frågan är om en majoritet av det amerikanska folket har fått nog av presidentens bisarra realityshow eller inte.

De kvinnliga finländska fotbollsspelarnas euro var år 2018 bara tre cent. Så stor är skillnaden i de löner som betalas till kvinnliga respektive manliga fotbollsspelare.

Fler ledare