Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Kommentarer

Riktigt bra ledare som lyfter

Riktigt bra ledare som lyfter ett relevant problem. De flesta arkitekter vill verkligen göra stora avtryck och fokuserar mera på att erhålla pris och utmärkelser samt erkännande, naturligtvis på bekostnad av att skapa en miljö som folk faktiskt vill bo och verka i. Skulle arkitekterna ha bestämmanderätten skulle var och varannan byggnad se ut som en Guggenheim museum.

En kommentar till. Se hur man

En kommentar till. Se hur man idag bygger bostadshus i världens städer. Det är några saker som är gemensamt. För det första bygger om möjligt vattennära. För det andra vill folk ha stora glaspartier för att få in så mycket ljus som möjligt och för det sista vill folk ha stora inglasade balkonger. Dessa hus är kanske inte alla gånger de arkitektoniskt mest spännande och vackraste men det är så här dagens citymänniska helst vill bo.Se på husen i exempelvis Hammarbystrand. Mycket av bostadshusen som idag byggs på Åland följer detta koncept. Det är också enligt dessa premisser som har Ömsen skapat sitt cityförslag, gissar jag. Men som alltid anser sossarna att folk inte är kapabla att bestämma över sina val och det är bättre om sossarna bestämmer hur folk skall bo, enligt samma koncept som man följde i gamla Sovjetunionen då man följde en planekonomi. Fungerar inte ngt annat så hänvisar man till vårt gemensamma rum.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

Fler ledare