Ett val mellan två åländska kandidater, men också ett val för att visa hur vi vill att EU ska utvecklas. Gör din röst hörd – oavsett vilken sida av den politiska mitten du står på.

Kommentarer

Nu med facit i hand, nu kan

Nu med facit i hand, nu kan konstateras att utfallet av Eu-valet, parlamentsplatserna, blev just det som gemene ålänning på förhand var övertygad om att det skulle bli. Och just den övertygelsen är nog dessvärre främsta förklaring till att röstdeltagandet blev så lågt som det blev på Åland. Det oaktat ägnas härmed särskilt Leif Holmblad en tacksamhetens tanke. Ingen torde nämligen mer än han, och Camilla Gunell, förstås – via deras enträgna kamp för Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) – ha bidragit till att gemene man – både på Åland och i den svensktalande delen av Österbotten – fick precis det utfall som de ville ha av valet! Via Finlands Svenska Socialdemokrater rf – FSD – fick inte vare sig österbottningar, eller någon annan finländare med svenska som modersmål, något gehör alls. Att särskilt Gunell utsatte sig för den nesan, det är faktiskt förvånande, det. Förövrigt kan noteras att undertecknarna av en insändare under rubriken: ” Camilla – för människornas Europa” (23 maj 2019 kl. 22:06) – den namnlistan finns uppsatt på Gräsrots kylskåpsdörr – som ett minnesmärke.

Jag är stolt över hur

Jag är stolt över hur ålänningarna röstade. Att vi röstade för ett enat Svenskfinland, för företagsamhet och frihet och därmed indirekt mot allt som socialismen står för. Därmed sade Åland också enat nej till en smygförfinskning av Åland via ett närmare samarbete med Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Jag tror att EU-valet också var indikativt för hur höstens val kommer att arta sig. Bara borgerligheten håller ihop och enas runt ett politiskt program är det möjligt att hålla socialisterna långt borta från makten, även i Mariehamn.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Utmaningarna för detaljhandeln är globala. Pressade priser genom volymer gör det svårt för den lokala handeln. Samtidigt ser vi stora möjligheter för den åländska handeln. En handel som ger arbetsplatser och skatteintäkter–nödvändiga för att Åland även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Landskapsregeringen föreslår att man ska kunna handplocka nästa förvaltningschef. Fördelen är att man då tror sig få fler sökande. Nackdelen är att demokratin dör en smula.

Kommer den gröna vågen som sköljer över Europa att även skölja över Åland i höstens lagtingsval? Hållbart initiativ har lyft frågan och engagemanget är stort hos det åländska folket, så sannolikheten är stor att vi får en omfattande klimatdebatt även på Åland.

Fler ledare