Ett val mellan två åländska kandidater, men också ett val för att visa hur vi vill att EU ska utvecklas. Gör din röst hörd – oavsett vilken sida av den politiska mitten du står på.

Kommentarer

Nu med facit i hand, nu kan

Nu med facit i hand, nu kan konstateras att utfallet av Eu-valet, parlamentsplatserna, blev just det som gemene ålänning på förhand var övertygad om att det skulle bli. Och just den övertygelsen är nog dessvärre främsta förklaring till att röstdeltagandet blev så lågt som det blev på Åland. Det oaktat ägnas härmed särskilt Leif Holmblad en tacksamhetens tanke. Ingen torde nämligen mer än han, och Camilla Gunell, förstås – via deras enträgna kamp för Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) – ha bidragit till att gemene man – både på Åland och i den svensktalande delen av Österbotten – fick precis det utfall som de ville ha av valet! Via Finlands Svenska Socialdemokrater rf – FSD – fick inte vare sig österbottningar, eller någon annan finländare med svenska som modersmål, något gehör alls. Att särskilt Gunell utsatte sig för den nesan, det är faktiskt förvånande, det. Förövrigt kan noteras att undertecknarna av en insändare under rubriken: ” Camilla – för människornas Europa” (23 maj 2019 kl. 22:06) – den namnlistan finns uppsatt på Gräsrots kylskåpsdörr – som ett minnesmärke.

Jag är stolt över hur

Jag är stolt över hur ålänningarna röstade. Att vi röstade för ett enat Svenskfinland, för företagsamhet och frihet och därmed indirekt mot allt som socialismen står för. Därmed sade Åland också enat nej till en smygförfinskning av Åland via ett närmare samarbete med Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Jag tror att EU-valet också var indikativt för hur höstens val kommer att arta sig. Bara borgerligheten håller ihop och enas runt ett politiskt program är det möjligt att hålla socialisterna långt borta från makten, även i Mariehamn.

Röstning över internet är ett naturligt nästa steg. Det vore olycligt om landskapets försök faller på en teknikalitet.

Glöm inte bort den enskillde individen i frågan om vem som ska finansiera vårdplatser.

All heder åt Föglös kommunstyrelse som pausade planerna på en enkät om kommunsammanslagning, efter relevanta invändningar från statsvetarprofessor Göran Djupsund.
Enkäten är ett trubbigt verktyg om den används slarvigt.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Fler ledare