Havsörnens återväxt har satt Åland i en rävsax. Att skrämma örnar med drönare är därför inte så tokigt som det låter.

Kommentarer

Skyddsjakt innebär vad? Att

Skyddsjakt innebär vad? Att skjuta typ 5 örnar i året förändrar absolut inget för Ejdern. För att skyddsjakten skall ha effekt måste örnstammen ner till nivåerna innan det var problem, dvs till så låga nivåer att den anses utrotningshotad. Men de talar vi inte längre om skyddsjakt utan om utrotning. Nej låt naturen ha sin gång och över tiden lär sig Sjöfåglarna handskas med att ha örnar runt sig. Örnen är ju inte ett nytt rovdjur som av människan placerats i dess icke naturliga miljö som ex minken, utan har funnits i alla tider. Det var dock människan som höll på utrotade den och därmed också rubbade sjöfåglarnas beteende.

Håller med Findus.

Håller med Findus. Ganska märkligt att själva gnälla över att örnarna äter sjöfågel när människan själv skjuter bort beståndet? Detta i en jakt som totalt saknar nån betydelse vad gäller människor kosthållning. Dessutom betyder ju ordet skyddsjakt på Åland = fri jakt. Se på säljakten som det deltar jägare från när och fjärran som totalt saknar anknytning till Åland. Är helt enkelt en ren nöjesjakt.

Trots den trefaldiga

Trots den trefaldiga enigheten här ovan – frågan är, bör vi verkligen sträva efter att havsörnen tvingas gå samma öde tillmötes som lodjur, vildsvin och vargar efter moget övervägande, och i tystnadens tecken, verkar ha vederfarits här på allas vårt lilla Åland?

Var och en någorlunda bekant

Var och en någorlunda bekant med – särskilt ejderns – livsbetingelser i Ålands skärgård av idag, torde INTE nöja sig med att havsörnsstammen står vid lag i nuvarande omfattning. Om det inte vore för stundens allvar, då skulle nog det officiellt betingade byggandet av ”åd-fågelholkar” framstå som mest bara skrattretande. Hur som helst, inför den övervägande delen av den åländska allmänheten, lyckas åtgärden som sådan knappast dölja Landskapsregeringens flathet inför Bryssel i ett löjets skimmer.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

I tisdags klubbade stadsfullmäktige igenom en ändring av stadsplanen för Östra hamnen. Ett välkommet beslut, det är hög tid att få ordning på området som i dag delvis är mer en skam än en tillgång.

Fler ledare