Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Coronakrisen har under månaderna som gått satt samhället och människorna på hårda prov men den har också, paradoxalt nog, bevisat att ett snabbt och solidariskt beslutsfattande är möjligt.

Väsentlig myndighetsinformation måste finns tillgänglig på svenska lika snabbt och lika tillförlitligt som på finska. Tyvärr är situationen en annan.

En blankettlagstiftning om den åländska polisens arbete må vara rätt i sak, men återigen blottas självstyrelsens brister.

Höga transporter på Enklingelinjen är inte en självklarhet. Däremot ska företagen kunna lita på att de strukturer som finns i dag inte försvinner över en sommar.

Cyberattackerna från Kina mot västvärlden har ökat under pandemin. På ett utstuderat sätt har Kina utnyttjat situationen för att påverka det västerländska samhället. Hur påverkar det oss på Åland?

Beslutet att ställa in årets Rockoffestival var klokt. Nu återstår det att se vad beslutet innebär för de åländska turistföretagarna.

Den gångna våren och försommaren har, på grund av krisläget, förändrat mycket. Inte minst hur vi kommunicerar och deltar i olika händelser. Eller kanske hellre, inte deltar i.

Yttrandefriheten är grunden för en relevant politisk debatt i riksdag och lagting. Men det måste finnas en okränkbar gräns som stoppar hot och hetsande från talarstolen.
Det säger grundlagsutskottet i sitt ställningstagande mot åtalsfrihet för riksdagens debattörer.

Offentlighetslagstiftningen på Åland behöver bli mer öppen. Nu finns ett gyllene tillfälle att öppna upp vårt Åland.

Arbetslösheten fortsätter stiga. Vad kommer det leda till?

Kritiken gentemot finansministeriet från rederinäringen är stort. Utlovade stöd från finska staten dröjer samtidigt som estniska staten får ut medel till Tallink. Risk finns för långsiktiga konsekvenser.

I skuggan av alla andra debatter förs sådan som gäller historia och identitet, fast om dem läser man mest bara notisnyheter i tidningarna.

Med cirka 10.000 aktieägare är Rederi Ab Eckerö ett folkägt bolag. Bolaget är även ett av Ålands viktigaste och det finns stor oro bland den åländska allmänheten kring bolagets framtid. Det är inte nu en strid om makten ska ske. Nu måste allt fokus ligga på framtiden.

Fler ledare