Den 30 november har det gått exakt 80 år sedan Sovjetunionen anföll Finland och det som skulle komma att kallas Vinterkriget hade inletts. En händelse som satt outplånliga spår i det kollektiva minnet men som förvisso kan kommas ihåg på olika vis. Eller inte kommas ihåg alls.

Samarbetet med Hållbart initiativ kan visa sig bli mycket obekvämt för de övriga regeringspartierna.

Li Krig föll ihop på jobbet och fördes med ambulans till sjukhuset. När läkarkåren inte kunde hitta någon patologisk sjukdom skickades hon hem - utan att kunna gå eller röra sin vänstra sida av kroppen.
Saknas det kunskap om stressrelaterade sjukdomar på ÅHS?

Vi står inför den sjätte massdöden av arter på jorden. En skrämmande stor mängd stora däggdjur har redan gått under.
Men värst konsekvenser får den accelererande insektsdöden.

Trots varningar om en ekonomisk nedgång pekar de flesta indikatorer fortfarande uppåt. Alla spår leder till ränteläget.

Regeringsbasen är satt. Nu återstår bara politiken och regeringsprogrammet. Men de stora sakpolitiska frågorna söker ännu sitt svar.

Fästningsområdet i Bomarsund präglar fortfarande det åländska samhället. Det som utspelade sig i Bomarsund för över 160 år sedan har satt en stark prägel på dagens Åland. Men det har även givit oss möjligheter.

Entreprenörskap är beroende av både kapital och riskvilja. När bägge finns kan det uppstå något fantastiskt.

Fördelarna med nya arbetstider för lagtinget överväger nackdelarna.

Ett budgetunderskott om 10 miljoner euro och många kurvor som pekar nedåt i den åländska ekonomin. Hur ska nästa finansminister infria Centerns löften om mer pengar till kommunerna?

Nu står det klart att tolv anställda vid Åland Post misstänks för brott. Är det bara det aktuella fallet som irriterat Tullen eller finns det annat smolk i bägaren?

Nu snurrar politikkarusellen snabbt. Som utomstående betraktare får man hålla i sig för brinnkära livet för att hänga med i svängarna. Men även berörda politiker lär nog börja känna sig lite vindpinade vid det här laget.

Den tillträdande landskapsregeringen är i den föga avundsvärda situationen att vara tvungen att välja mellan att uppfylla sina vallöften eller att använda miljontals euro på ingenting.

Fler ledare