Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

Åland är på rätt väg. Det visar flera av de nya gemensamma initiativ som presenterats den senaste veckan. Genom samarbete blir vi starkare.

Hemester är ett ord som blivit mer än aktuellt sedan pandemin snävat in gränserna för fritt resande.

Att gå ut på lokal fyller både ekonomiska och sociala funktioner.

En orkester behöver en dirigent för att hålla takten. Men endast en dirigent gör ingen orkester.

Ekonomisk utsatthet är ett bekymmer som får långtgående konsekvenser för framför allt barn. Aktörer på alla nivåer i samhället har ett ansvar att främja barnkonventionen, men vi lever ändå i ett välfärdssystem som inte borde få fallera.

Den brittiska regeringen visar, om inte krafttag, så åtminstone en antydan till muskler gentemot Kina.

Den känns måhända avlägsen, men det kommer en tid efter coronapandemin. Den bild av Åland som skapas nu kommer däremot att finnas kvar när gränserna öppnas igen.

Vår nutid är bara ett förbipasserande ögonblick mellan det förflutna och framtiden. Så elegant uttrycker sig historikern Henrik Meinander i en av essäerna i nyutkomna”Kalejdoskopet”. Hans iakttagelse gäller i hög grad den tid av kris vi nu genomlever.

När nu gränserna försiktigt öppnas måste vi alla bidra till lugnet genom att våga lita på att sunt förnuft ändå är betydligt vanligare än galenskap.

Coronavirusets effekt på bilaterala samarbeten är förödande. På EU-nivå ser vi inte mycket av samarbete och på nordisk nivå har årtionden av integration och djupt samarbete slagits sönder på bara några veckor. Det måste de nordiska länderna ta lärdom av.

Att ge uppdraget att strömma stadens fullmäktigemöten till Ålands radio och tv är både begripligt och beklagligt på samma gång.

Coronakrisen har Åland i ett ekonomiskt järngrepp. Men en del saker går ändå åt rätt håll. Helsingforsregeringen tar in Åland alltmer i sina stödinsatser.
Men det är även upp till ålänningarna att hjälpa till och stödja det lokala näringslivet.

Åland och vindkraft är som en maratonpjäs i flera akter. Med projektet Långnabba II är Åland äntligen närmare en hållbar energilösning.

Fler ledare