Att föräldrar inte är tillgängliga när deras barn hittas fulla på stan är tragiskt och borde inte vara socialt accepterat. Förtroende och klara förväntningar mellan barn och föräldrar är nödvändigt för att samhället ska fungera.

Kommentarer

Totalt menings- och

Totalt menings- och verkningslöst att ge böter åt minderåriga då bötesbeloppet beräknas enligt inkomst. Skulle lagen ändras så att bötesbeloppet alltid utgår ifrån föräldrarnas sammanlagda inkomst för minderåriga skulle det ge omedelbar effekt.

Jag tycker det är

Jag tycker det är fullständigt befängt med den hetsjakt mot tonårsföräldrar som uppstår framför allt sommartid och alltid i samband med Rockoff. Denna festival och de ringeffekter som den skapar leder till ett 9 dagars kaos i många åländska familjer varendaste en sommar. Det kräver enorma resurser av såväl myndigheter och frivilliga organisationer. Klart att alla dessa vill ha mera folk med (föräldrar till barnen som driver omkring dessa kvällar till följd av det kommersiella evenemanget). Nu verkar det vara Politiskt Korrekt att skuldbelägga just föräldrar för att saker sker på stan. Jag tycker det är extremt otrevligt och dessutom okunnigt! Alla ska så klart hjälpas åt och självklart ska föräldrar ta hand om sina barn. Rockoff innebär dock i långt sådana extremförhållanden att jag faktiskt ifrågasätter ifall nyttan överskrider det negativa som följer på om inte en större diskussion än att "föräldrar ska gå ute och vara vakna hela natten för att deras ungdomar ska kunna vara på Rockoff" företas!

Föräldrarna har ansvar för

Föräldrarna har ansvar för sina barn tills barnet blir myndigt. Man kan inte lasta olika aktiviteter i stan för att ens barn super sig redlöst berusad. Inte heller kan man kräva att "samhället" skall ta ansvaret för ens unge på en rockfestival. Man behöver självfallet inte övervaka sitt barn hela tiden, utan man skall lära ungen att ta eget ansvar, och man skall vara nykter och tillgänglig om ungen ringer hem för att bli hämtad.

Ja men då är det ju löst. Om

Ja men då är det ju löst. Om föräldrarna bara skötte sig skulle det inte förekomma några problem på stan, eller runt om i familjerna på Åland under tex Rockoff veckan? Lätt fix? Eller kan man tänka sig att det finns något annat at ta i beaktande också än antingen "föräldraansvar" eller "samhället"? Hur vore det att lägga in en tredje faktor, "Arrangörer" och sedan se om alla dessa tre kunde samarbeta för allas bästa?

Instämmer tillfullo, Ålänning

Instämmer tillfullo, Ålänning! Och dessutom – ”verklighetsbeskrivningen” här ovan – citat: ”Jag tycker det är fullständigt befängt med den hetsjakt mot tonårsföräldrar som uppstår framför allt sommartid och alltid i samband med Rockoff”. ... Denna klagovisan som beskrivning av orsaken till, citat: ”Det kräver enorma resurser av såväl myndigheter och frivilliga organisationer” – den verklighetsbeskrivningen – den torde svårligen kunna överträffas som förklaring till att somliga föräldrar dessvärre inte är mogna att ”sätta barn till världen”.

Kanske det. Men nu finns

Kanske det. Men nu finns dessa barn. Och bevisligen fungerar det inte med att endast kräva mer av föräldrar, eftersom dessa inte kan eller vill. Problemet kvarstår. Har du någon verklighetsförankrad lösning, eller är det bara mina formuleringar du vill gnälla på?

Bästa Mikael Virta, på tal om

Bästa Mikael Virta, på tal om att gnälla – ”Man ska inte kasta sten i glashus” – detta kanske alldeles särskilt om man anstränger sig för att framstå som en flerfaldigt föredömlig barn- och ungdomsledare, i samhällets tjänst, liksom ... skattemedelsbaserad.

Att Du inte förstår vad som

Att Du inte förstår vad som menas – det är tydligt det, jo. Och i just det sammanhanget framstår ”Footmans” förslag, igår (torsdag) kl. 10:19, till hjälp för vissa föräldrar så gott som något, citat: ”Skulle lagen ändras så att bötesbeloppet alltid utgår ifrån föräldrarnas sammanlagda inkomst för minderåriga skulle det ge omedelbar effekt.” ... Detta, förmodligen, oavsett aktuella föräldrar är okunniga, ointresserade – eller är ”bara” trötta. Förövrigt får man väl ändå hoppas att föräldraskapet aldrig någonsin övergår till något som påminner om en jordbruksmaskin.

Sidor

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

I tisdags klubbade stadsfullmäktige igenom en ändring av stadsplanen för Östra hamnen. Ett välkommet beslut, det är hög tid att få ordning på området som i dag delvis är mer en skam än en tillgång.

Fler ledare