Att föräldrar inte är tillgängliga när deras barn hittas fulla på stan är tragiskt och borde inte vara socialt accepterat. Förtroende och klara förväntningar mellan barn och föräldrar är nödvändigt för att samhället ska fungera.

Skärgårdstrafiken blir lätt ett slagträ i den politiska debatten. Frågan är större än så och förtjänar bättre.

Jämfört med förra lagtingsvalet har antalet kandidater under 30 år halverats. Unga ålänningar –på tröskeln till vuxenlivet –känner sig politiskt osedda. Riktade insatser, främst i skolan skulle kunna öka samhällsengagemanget, enligt en ny rapport.

EU:s förbud mot riktat torskfiske kan bli ett dråpslag mot åländska yrkesfiskare. Finlands styvmoderliga behandling av Ålands argument är ett nederlag för hela självstyrelsen.

I valrörelsen reduceras näringslivet till en finansiär av välfärden. Det är mycket mer än så.

Att landskapsregeringen avsätter halva Paf-kassan för tillväxt och hållbarhet är ett bra initiativ. Ett initiativ som är välkommet. Åland behöver få mer tillväxt för att att vi även i framtiden ska ha ett levande örike.

Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.

Brister i ledarskap och den åländska demokratin sätts på prov. Det är läxan som Åland får ta efter kansliminister Nina Fellmans misslyckade e-röstningsprojekt. Svaret på frågan om vem som ska reda upp efteråt står dock fortfarande oskriven.

1.492 av Ålands väljare riskerar att inte kunna rösta i lagtingsvalet på grund av e-röstningsschabblet.
Det här är inget annat än en av de värsta politiska skandalerna det moderna Åland har upplevt.

En försiktig åthutning åt regeringspartierna och en återgång till Centern som dominerande parti. Ålandstidningens pejling ger ett rättvist och föga förvånande resultat.

Den ökade sociala skiktningen i samhället gör att toleranser för avvikande minskar, man ser med misstänksamhet på den som anmäler avvikande åsikt eller avviker från det normala i gruppen. Det kan se ut som obetydligheter men är det inte.

Svenska skolverkets beslut att stryka antikens historia från grundskolans läroplan var befängt. Tyvärr är den tidiga historiens plats i vår egen läroplan inte heller något att hurra över.

Vargen skapar känslor och när det sker attacker på produktionsdjur för andra gången på Åland är det dags att agera. Åland är för litet för varg.

Kortrutter och kommunreform i all ära men nu måste debatten ändra fokus. Fokus måste sättas på andra för Åland direkt avgörande frågor. Vi kan inte ha ett val bara kring kommuner och skärgårdstrafik.

Fler ledare