Sunds och Östra Saltviks frivilliga brandkårer ryckte vid 13.15-tiden på lördagen ut till Smakbyn i Sund.
– Automatlarmet hade aktiverats av matos. Kårerna återställde larmet, säger brandmästare Ted Andersson.

Under söndagen fick en förare tio dagars körförbud och 22 dagsböter efter att ha kört i 88 kilometer i timmen på 50-sträcka. Detta skedde på Nya Godbyvägen i Mariehamn. 

Polisen rapporterar om skadegöresel på Övernäs skola.

Under söndagen ringde en person till polisen och berättade att han satt inlåst på ett grönområde i Mariehamn. Polisen åkte ut och det visade sig stämma. Patrullen uppmanade personen att klättra ut, vilket löste problemet. 

Östra och Västra Saltviks frivilliga brandkårer ryckte vid 7-tiden på söndagsmorgonen ut till Sunnanberg vårdhem i Kvarnbo.
– Rostande av bröd utlöste larmet. Kårerna återställde larmet och lämnade platsen, säger räddningschef Karl Nordlund.

140 euro blev böterna för den förare som under lördagen körde för hårt på Österleden i Mariehamn.
Det meddelar polisen i ett pressmeddelande.

Enbart nyktra förare, totalt 46 stycken, blåste i polisens kontroll på Sundsvägen under lördagen.
Resultatet meddelas i ett pressmeddelande.

Samtliga 50 förare som under lördagen genomgick polisens alkotest på Östernäsvägen i Mariehamn var nyktra. Det meddelas i ett pressmeddelande.

Åbo hovrätt ger inget tillstånd för fortsatt handläggning av tvisten mellan ett åländskt måleriföretag och en åländsk grossist. Det meddelas i ett beslut under fredagen.

I morgon simmar några av Ålandsbankens medarbetare för att uppmärksamma Östersjön.

Stadens inköp av projekteringstjänster till renoveringen av Mariebad kritiseras av stadens revisorer i en pm avseende 2018.

Stadsfullmäktige bör godkänna förslaget till nytt aktieägaravtal för Svinryggens Deponi Ab – men först sedan en klausul som möjliggör uppsättning av avtalet har förts in i dokumentet.
Det beslutar stadsstyrelsen under torsdagen som färdkost till stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige löser ut landskapsregeringen från den senares dispositionsrätt till de utrymmen i stadsbiblioteket som tidigare inrymde läromedelscentralen. Det föreslår stadsstyrelsen under torsdagen.

Stadsstyrelsen godkände under torsdagseftermiddagen stadsdirektör Barbara Heinonens förslag om nya instruktioner för Ålands räddningsmyndighet respektive Ålands räddningsnämnd.
Ärendet, som gäller förberedelser inför bildandet av en för hela Åland gemensam räddningsmyndighet, går nu vidare till stadsfullmäktige.