Landskapet har reserver på 70 miljoner euro i form av Pafmedel. De vill man nu använda för att motverka de negativa effekterna av coronaviruset.
– Alla partier anser att det är ett gott syfte att använda Pafpengar för att reda upp den här situationen, säger finansminister Torbjörn Eliasson (C).

Landskapsregeringen mötte lagtingsgrupperna under tisdagen.

– Vi hade ett mycket bra möte med samtliga partier. Vi är överens om att det är stora insatser som kommer att krävas. Lagtinget är berett att fatta snabba beslut, säger  Torbjörn Eliasson.

Reserver på 70 miljoner euro kan användas, säger han.

– Alla partier anser att det är ett gott syfte att använda Pafpengar för att reda upp den här situationen.

Höjd dagpenning

Pengarna fördelas i en trestegsraket, enligt Torbjörn Eliasson. Det första steget är den kommande tilläggsbudgeten.

– Där finns några akuta insatser.

Han tillräckliga resurser för ÅHS och Ams. Eftersom det blir permitteringar och ”ebb i kassan” för hushållen ska man även höja dagpenningens minimibelopp. Den är i dag 36 euro per dag och blir nu dubbelt så mycket.

– Det minskar trycket på utkomststöd från kommunerna.

Landskapsregeringen ska även be om en fullmakt på 20 miljoner euro av lagtinget, som man vill använda för garantier till företag genom Finnvera.

Steg två i raketen är andra typer av stöd till företagen.

– Det arbetet behöver starta ganska snart.

Det tredje steget ska tas i landskapets budget 2021.

– Vi hoppas att alla försöker se ljuset i tunneln. Vi kommer i alla fall att göra allt vad vi förmår, säger Torbjörn Eliasson.

Ska trygga behov

Landskapsregeringen har även informerat försörjningsberedskapscentralen i Helsingfors om Ålands behov av transporter.

Enligt landshövding Peter Lindbäck, som är ordförande i samrådsdelegationen för beredskapsärenden, är det samrådsdelegationens uppgift att se till att Ålands behov av bland annat mat och bränsle blir tillgodosett.

Viking Line är registrerat i försörjningsberedskapscentralens resursregister och kan åläggas att utföra vissa transporter för att trygga försörjningsbehovet på Åland, säger Peter Lindbäck. Även landskapet har en betydande flotta, nämner han.

– Orsaken till att Viking Line är med är att de får statligt stöd, sjöfartsstöd. Man har låtit sig stå till förfogande om en sådan här situation skulle uppstå. Vilket man från deras sida säkert har räknat med inte skulle uppstå.

Åländska företags möjligheter att exportera produkter utanför Åland är däremot inte samrådsdelegationens bord, enligt Peter Lindbäck. Näringslivets främjande är en uppgift för landskapsregeringen.

Permitteringar och skärgårdstrafik

Landskapsregeringen har hittills inte tagit ställning till frågan om permittering av landskapsanställda när vissa verksamheter stängs.

– Vi har inte diskuterat det. Det är en viktig fråga men annat har haft prioritet under dagen, säger lantråd Veronica Thörnroos (C).

Om skärgårdstrafiken säger hon att den fortsätter som vanligt och att ingen förändring sker tillsvidare. Om det blir neddragningar i trafiken kommer det att ske med lång framförhållning, enligt Veronica Thörnroos.

Paf får rätt att få domen om penningtvätt av oaktsamhet prövad i Högsta domstolen. Det meddelar HD i dag.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Fler nyheter