Det kan finnas skäl att ändra reglerna om sjukintyg, det säger landskapsläkare Knut Lönnroth på den presskonferens som landskapsregeringen höll på fredagen. Detta med anledning av att man uppmanar till att stanna hemma från jobbet om man känner sig endast lite dålig.
ÅHS säger också att de öppnar en särskild telefonlinje för frågor om corona och en coronamottagning.

Finns inga konkreta belägg för att det pågår en samhällssmitta i Finland, även om man tror att det kommer att bli så, säger landskapsläkare Knut Lönnroth. 

Man kommer att ställa in större evenemang, med mer än 500 deltagare i Finland. Det är upp till Åland att bestämma själva. Det är ännu inget beslut fattat men det mesta tyder på att det blir likadant på Åland. Många arrangörer har redan börjat ställa in. 

- Vi kommer att göra en lista över alla evenemang, säger Knut Lönnroth. 

Knut Lönnroth säger att de uppmanar till att arbeta hemma. 

När det gäller fritidsaktiviteter får var och en göra en egen bedömning. Man ska vara noggrann med hygien om man medverkad. 

Om man är sjuk ska man vara hemma, även om man har milda symptom. 

Ribban för när man ska stanna hemma från jobbet läggs nu lågt. Även om man känner att man kan jobba ska man inte gå till arbetet om man känner sig dålig. 

Det kan finnas skäl att rucka på regeln om sjukintyg, detta ska man återkomma till. 

Inget besöksförbud på äldreboenden finns, även det här kan komma att ändras. 

En särskild telefon på ÅHS för coronafrågor kommer att öppna på lördag klockan 9.00. Det säger Tora Woivalin, klinikchef. 

ÅHS kommer också att öppna en coronamottagning med start från måndag. 

ÅHS inför nu ett besöksförbud på sjukhuset. Undantag finns, i första hand BB, och barn- och ungdomsavdelningen. Här får nära anhöriga finnas. Samma sak gäller också för personer i livets slutskede, här får också besök komma. 

Paf får rätt att få domen om penningtvätt av oaktsamhet prövad i Högsta domstolen. Det meddelar HD i dag.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Fler nyheter