Mindre än tio personer har testats för corona på Åland. Hittills finns inget bekräftat fall, det säger landskapsläkare Knut Lönnroth.
Coronatelefonen är väldigt högt belastad, många samtal ska egentligen riktas åt annat håll, det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen på landskapsregeringens presskonferens.

Största vikt liggger vid transport till och från Åland, det säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

- Beredskapen är god, det finns ingen anledning att hamstra. Livsmedel och medicinförsörjningen kommer vara tryggad även i framtiden. Vi är bara inne i början av en lång process som kommer kräva tålamod. 

Knut Lönnroth, landskapsläkare säger att inga nya direktiv från THL eller Finlands regering har kommit sedan i går.

Det har rapporterats över 200 fall som har corona i Finland, inga dödsfall.

Över 700 fall i Sverige, med två dödsfall. 

Än så länge är det mindre än 10 personer som har testats på Åland, hittills inget bekräftat fall. 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen påminner om att alla ska boka tid innan de kommer till hälsocentralen. Tidigare bokade tider gäller fortfarande, om man inte har fått annat besked.

- Bli hemma för sådana förkylningssymptom som man normalt inte skulle vara hemma för, säger hon.

Har man varit utomlands och har symptom ska man stanna hemma. Om de är milda ska man inte ringa och inte uppsöka vård. Vid måttliga symptom ska man stanna hemma och ringa coronatelefonen dagtid. Vid svåra symptom ska man ringa coronatelefonen dagtid och akuten på övrig tid.

Coronatelefonen är väldigt högt belastad just nu. Många samtal kommer som egentligen borde riktas till den egna arbetsgivaren, säger Jeanette Pajunen.

Just nu arbetar man med beredskapsplaner för att klara av en förvärrad situation, berättar Veroncia Thörnroos. 

Landskapsregeringen ska på måndag ta ställning till om de ska dela upp sig så att fyra i regeringen arbetar hemifrån och fyra arbetar på landskapets kontor. 

 

Paf får rätt att få domen om penningtvätt av oaktsamhet prövad i Högsta domstolen. Det meddelar HD i dag.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Fler nyheter