De mindre oppositionspartierna sågar under tisdagens plenum landskapsregeringens 10 euro stora höjning av det månatliga ensamförsörjartillägget i barnbidraget
– Landskapsregeringen presenterar det som en stor förbättring, men det handlar om 30 cent per dag, säger Bert Häggblom (Ob).

Varför subventionerar landskapsregeringen synundersökningar hos en specifik optiker? Det undrar läsare som sett annonsen i Ålandstidningen.

”Dags att vakna kanske” heter en ny studie om hur barn med funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar och deras vårdnadshavare upplever tillgängligheten och bemötandet på Åland.
Studien får Ålands ombudsmannamyndighet att föreslå fem åtgärder.

Driften av Ålands fotografiska museum tas så småningom över av en stiftelse. Museets grundare Olle och Benita Strömberg är glada och tacksamma över att allt nu är förberett inför den dag när de inte längre kan arbeta med museet.
– Stig Dreijers insatser har varit avgörande, säger Olle Strömberg.

Nu står det klart att Jomala får tillbaka 220.000 euro av de samfundsskatter som felaktigt fördelades främst till Mariehamn.

– Men grundproblemet kvarstår eftersom landskapsregeringen vägrar ta sitt ansvar, säger Jomalas kommundirektör John Eriksson.

Det är en imponerad jury som tar sig an uppgiften att utse en vinnare bland tio starka nummer i sångtävlingen Deluxe under lördagskvällen. Vinnaren, 17-åriga Jhodie Strandell, är en av flera artister vars framträdande lämnat juryn så gott som mållös.
Till sist är det helhetsbedömningen som avgör, enligt jurymedlemmen Kristian Metsälä.
– Både vokalistiskt och scenmässigt.

Det är en imponerad jury som tar sig an uppgiften att utse en vinnare bland tio starka nummer i sångtävlingen Deluxe under lördagskvällen. Vinnaren, 17-åriga Jhodie Strandell, är en av flera artister vars framträdande lämnat juryn så gott som mållös.
Till sist är det helhetsbedömningen som avgör, enligt jurymedlemmen Kristian Metsälä.
– Både vokalistiskt och scenmässigt.

Inte sedan 1995 har så få kandidater ställt upp i lagtingsvalet. I år är antalet 239, vilket är 15 färre än vid förra valet. Den enda regionen som har fler kandidater i år är skärgården.

17-åriga Jhodie Strandell korades till vinnare i den femte upplagan av sångtävlingen Deluxe, som hölls i Alandica på lördagskvällen.

I dag, lördag, vid 9.45 gick starten i årets Jullelopp. Se Ålandstidningens fotograf Hülya Tokur-Ehres bilder från loppet.

Kontors- och affärshuset där bland annat postkontoret och butiken Tyger & sånt ligger kan växa både på höjden och bredden.
– Vi vill utvidga vårt kontorshotell, säger Tom Forsbom som är vd för FAB Torggatan 4.
Cirka 20 nya bostäder skapas också med projektet, som syns på arkitekten Johanna Wickströms illustration ovan.

Saneringen av oljelagret i samband med avvecklingen av den gamla kraftverksdieseln blir en kostsam historia. Efter en extra bolagsstämma i dotterbolaget Enerexit görs en revision för att klarlägga läget.
– Staden måste ta sitt ansvar och skjuta till mera kapital, men varifrån är öppet, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Stockholms tingsrätt anser att det var fråga om mutbrott när en av Viking Lines befälhavare bjöd två fartygsinspektörer på middag i à la carten.
Inspektörerna döms för tagande av muta och befälhavaren för givande av muta.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Fler nyheter