– Ett flertal personer har testats på Åland men ingen har testat positivt, det säger landskapsläkare Knut Lönnroth på landskapsregeringens presskonferens om coronaviruset.

Landskapsregeringen höll i dag presskonferens för att uppdatera om coronaläget. På plats finns bland andra lantråd Veronica Thörnroos, landskapsläkare Knut Lönnroth, social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och förvaltningschef Dan E. Eriksson. 

– Enligt min bedömning är vi väl informerade. Och i den utsträckning man kan ha kontroll så har vi det, säger lantråd Veronica Thörnroos (C) inledningsvis. Hon lämnar därefter över till Knut Lönnroth, landskapsläkare, som nu går igenom läget på Åland och i Finland. 

– Situationen har ändrats ganska snabbt. Det har i Finland skett samma förändring som i Sverige, säger han.

Han meddelar också att flera personer har testats på Åland men att ingen har testat positivt. 

Därefter berättar han vad som sades på den presskonferens som hölls av Finlands regering på torsdagseftermiddagen. 

Man går nu över till fas 2, där risken är stor att fall av coronavirus kommer att inträffa på Åland. 

Tre uppmaningar gäller från finsk sida. Det första är att man nu i Finland säger att stora evenemang ska ställas in. Detta görs inte med tvång, utan ska i första hand ske frivilligt. 

Det andra är en rekommendation att man inte ska resa. Resorna gäller överallt. Även här är det en uppmaning. Knut Lönnroth säger att man nu måste titta närmare på var gränserna ska dras, exempelvis vad gäller resor från Åland till Finland.

Det tredje är att om man har rest utomlands bör man nu komma överens med sin arbetsgivare att om det är möjligt jobba hemifrån. Nu är det en rekommendation oavsett var man varit. Det är inget tvång, framhåller Knut Lönnroth. 

Ytterligare en viktig punkt är att vara försiktig med kontakt med riskgrupper. Är man sjuk ska man inte ha kontakt med dessa personer. Är man helt frisk är det svårare gränsdragning, och här gäller mycket sunt förnuft, säger Knut Lönnroth. 

Breda åtgärder gällande exempelvis skolstängningar är något som man får diskutera vidare. 

Knut Lönnroth uppmanar också till att inte skaka hand, hålla avstånd, tvätta händer och nysa och hosta i armvecket. Han säger också att känner man sig dålig så ska man stanna hemma från arbetet. 

Jeanette Pajunen säger att man på ÅHS har bildat en styrgrupp. De ska sammanträda på fredag och på basen av den nya information man fått i dag kommer man eventuellt gå ut med nya direktiv. Detta görs på fredagen.

Det man ska göra är om man har symptom ska man kontakta ÅHS. Man ska inte gå dit utan ringa. Hon säger också att man ska tänka sig för innan man reser. 

Knut Lönnroth säger att oavsett var man har varit och har symptom så ska man ringa till ÅHS. Det spelar alltså ingen roll var man har varit längre, det räcker med att man har varit i Stockholm. Om det här får man mer information av THL under morgondagen. 

Veronica Thörnroos säger att det blir en presskonferens klockan 15 på fredagen. 

Veronica Thörnroos berättar också att man på torsdagsmorgonen höll ett möte med alla stora företagsledare med anledning av det ekonomiska läget till följd av coronaviruset. 

Paf får rätt att få domen om penningtvätt av oaktsamhet prövad i Högsta domstolen. Det meddelar HD i dag.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Fler nyheter