För att skapa mer utrymme i sina förråd, ordnade Strandnäs skola en autkion i lördags. Slöjdläraren Johan Karlsson tog på sig rollen som autionsutropare.

– Det blir premiär för mig men jag har ”Grönbacks-Erik” som förebild, säger han innan klubban svingas för första gången.

Efter stadsfullmäktiges godkännande av ännu en stadsplaneändring projekterar Eriksson Capital nu 5.000 kvadratmeter nybyggnation kring Telegrafhuset på Torggatan.

– Vi söker bygglov under våren, säger FAB Torggatan 6:s vd Magnus Andersson.

Flera hundra abonnenter drabbades av strömavbrott under söndagseftermiddagen och kvällen. På eftermiddagen var som mest 1.500 abonnenter utan ström och vid 18-tiden cirka 1.000. Under söndagen har också flera skärgårdfärjor fått ställa in sina avgångar.

Alfågeln, Skiftet, Odin och Gudingen har samtliga problem i vinden och har inställda avgångar under söndagen och måndagen.

Ålandsbanken går ut med en varning för nätfiske efter att mejl skickats ut i dag i Ålandsbankens namn. 
– Ett flertal kunder har i dag fått ett e-postmeddelande som ser ut att komma från Ålandsbanken. Radera meddelandet utan åtgärd, skriver Maud Johans, avdelningschef på kundservice och marknadssupport.

Ms Gudingen ställer in söndagens avgång 17.30 från Långnäs samt måndagens avgång 06.30 från Kökar.

Med anledning av stormen Dennis, som under natten väntas dra in över Åland, går alarmcentralen ut med en varning.

– Det är naturligtvis allvarligt när det ser ut som man har brutit mot lagstiftning.
Det säger stadsfullmäktigeledamoten Roger Jansson (MSÅ) med anledning av upphandlingen av konsulttjänster för Mariebad. Nu kräver han nya svar från staden.

Obunden samling har begärt att Roger Nordlund sitter kvar som talman ”tills vidare”.
– Det är främst en utmaning för Obunden samling att lösa, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Obundnas partiledare Bert Häggblom står inte till förfogande att väljas till talman.
– Man ska fatta de beslut som känns bäst för en själv, säger han.

Stadsstyrelsen omfattar inte förslaget från stadsutvecklingsnämnden och skickar nu delgeneralplanen för centrum vidare till fullmäktige.
– Huvudsyftet nu är att få fart på processen så att vi kommer i land med delgeneralplanen så snabbt som möjligt, säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib).

Polisen har hört en person som skäligen misstänkt för skolskjutningshotet mot Godby högstadieskola i tisdags.
– Vi är fortsättningsis intresserade av tips från allmänheten, säger undersökningsledare Christoffer Ahlfors.

Bert Häggblom (Ob) står inte till förfogande som talman. Det säger han vid en presskonferens i dag.
– Som talman bör man ha förtroende från alla i lagtinget, säger Bert Häggblom om beslutet.

Stadsdirektör Barbara Heinonen och stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) säger att KPMG:s rapport över sammanslagningen av stadens energibolag kommer att vara till stor hjälp när staden ser över sina ägardirektiv.

– Vi har känt till att det finns ett stort utvecklingsbehov i ägarstyrningen av stadens bolag, säger Ingrid Zetterman.

Fler nyheter