Jonnie Listherby nyttjar ett gammalt och på nordiska väggar sparsamt använt hantverk när han målar rummen i gamla Grelsby sjukhus med äggoljetempera.
– Den är giftfri, 100 procent ekologisk, och resultatet blir levande och vackert. Dessutom håller det i minst 100 år, säger han.

Nordic Island Adventure Races första år är över. På morgonen på lördagen gick de sista tävlande i mål och arrangören Christian Ekström är belåten. – Det var en bana för atleterna vi byggde och alla verkar nöjda. Ålandstidningen skrev i förra veckan om när deltagarna i extremsportloppet passerat Åland.

Fredrik Karlström (MSÅ), Carina Aaltonen (S) och Tage Eriksson (C) har utsetts att ingå i referensgruppen för den föreslagna nya kommunen Södra Åland.
Men Jomala kommun tänker inte ge ut någon sekretessbelagd information till kommunindelningsutredarna.

Åbo hovrätt skärper straffet för en man som dömts för misshandel av sin minderåriga son.

En hållbar förvaltningsplan för de åländska vattnen och havet håller just nu på ta fort. Det inledande skedet består av en kartläggning av nuläget, innan man börjar arbeta med den framtida planen.

Unga HBTQ-personer möter i dag mestadels helt andra attityder än dem som årets Pride-talare Mark Levengood växte upp bland.
– Dagens ungdomar är fantastiskt fördomsfria, och Pride-rörelsen kan vara nöjd med framstegen. Men än kan vi inte slappna av, säger han.

Mariehamns stad har ännu svårt att hitta två stycken skolpsykologer på heltid. För tillfället är tjänsterna fyllda men bara genom ett korttidsvikariat till den 15 september.
– Sen måste vi försöka göra vårt allra bästa för att fylla den tjänsten, säger bildningsdirektör Kjell Nilsson på Mariehamns stad.

I Finland är en ny lag om djurs välbefinnande på gång och samma regler kan göras tillämpliga på Åland med en blankettlag.
– Man har aviserat att Finland ska ha världens strängaste djurskyddslagstiftning, säger Producentförbundets vd Henry Lindström.

Stadsstyrelsen ska tillsätta en kommitté för att utreda Doktorsvillans underhåll och användning.
Samtidigt betonar man vikten av att fastigheten hålls i skick.

ÅHS-styrelsen skjuter fram beslutet om nästa års budgetförslag till den 7 september. Det står klart efter fredagens möte.
– Ledningen har fått viss färdkost från styrelsen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Är vi redo när krisen kommer och vad är trygghet i norden? Det var frågor som dryftades på ett panelsamtal under Nordens Kvinnoförbunds sommarkonferens som pågår på Åland under veckoslutet.

I förra veckan gjordes undersökningar av botten mellan fasta Åland och Föglö. Ett steg framåt i planeringsarbetet med den tunnel som FS-Links vill bygga. Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) är positiv till projektet, men menar att det kommer bli det offentliga som får stå för notan.

Sedan slutet av juni har patienter kunnat undersökas med ÅHS:s nya, egna magnetröntgen. Men i fredags invigdes maskinen officiellt, med att styrelsens ordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) klippte band.

Andelsbanken för Åland har i sin första delårsrapport för 2018 ett liknande resultat som föregående år. Rörelsevinsten landar på 2,916 miljoner euro en minskning med 20.000 euro, eller 0,6 procent, jämfört med fjolårets resultat för perioden 1 januari till 30 juni.

Fler nyheter