Kl 16 inleddes pressinformationen om coronaläget. Bland annat frågan om transporter till Sverige – som näringslivet vädjar om – står på agendan. Landshövdingen Peter Lindbäck säger att Långnäs hamn förordas öppnas upp för såväl passagerar- som godstrafik. För att se videon, klicka på ”Se den här videon på Youtube”.

Landskapsregeringens presskonferens med anledning om de senaste händelserna kring coronavirusets åtgärder inleds om fem minuter. Liverapporteringen inleds likaledes.

Landshövding Peter Lindbäck och lantråd Veronica Thörnroos inleder.
Veronica Thörnroos hälsar välkoman och presenterar dagens deltagare.

– LR möts klockan 20.30 för en genomgång och försöker sköta situationen som man hamnat i.

– Peter Lindbäck:
– I samrådsdelegationens möte i morse diskuterades uteslutande frågan om transporternas lösning.

– Rederiernas behov av stöd diskuterades även, redrierna är behov av statligt stöd och det gäller även de åländska rederierna.

– Fårgan om var passageerare kan stiga på och av diskuteras. Viking Line kommer trafikera Åbo-Stockholm men går in endast till Långnäs, säger Peter Lindbäck.

– Vi är väldigt nära att förmå inrikesministeriet att öppna upp långnäs för godstransporter, Berghamn kan endast användas för godstrafik.

– Passagerare kontrolleras så de har rätt att stiga i land i Finland/Åland. Det möjliggör för åländska studeranden att ta sig till Åland, men det blir i Långnäs.

–LR för diskussioner om transport av sopor och avfall till Sverige, säger Peter Lindbäck.

– I dagsläget är det så att samtliga hamnar är bemannade av tullen, men man kan endast hantera en hamn på Åland när det gäller passagerare.

Veronica Thörnroos:
– Vi befinner oss i en tid av ständigt ändrande information, man bör uppdatera sig ett par gånger per dag om den senaste infon.

– Vi jobbar hela tiden i realtid, det är därför viktigt att följa med den senaste informationen om man ska ta emot en resande.

– regeringen.ax har öppnat en flik som heter Covid19, där finns alla rekommendationer och den senaste inforamtionen. Men coronalinjen vid ÅHS gäller för frågor kring sjukvård.

– Man tar emot 100-150 samtal per dag, vi har bestämt behålla linjen öppen mellan 8-20 veckan runt, även under helgen. Personal finns på plats kontinuerligt.

– Gällande trafiken har man inte kunnat leverera ett svar under dagen, därför kan vi heller ej ge ett svar på hur transporter i västerled ska lösas ännu.

– Akuta situationer i Helsingfors gör att vi inte kunnat kommunicera fullt ut gällande godstrafiken.

Niklas Karlman:
– En kort genomgång om transporten, flyget trafikerar ännu varannan dag. AirLeap upprätthåller ordinarie turlista både på Åbo Och Arlanda.

– vad gäller skärgårdstrafiken upprätthåller vi normal trafik, dock med mindre caféverksamhet. Gods transporteras av Fjärdbvägen från Finland, vi jobbar hårt med en linje mot Sverige.

– Med hjälp av näringslivet har nya alternativ presenterats och hoppas att man tar till vara de idéerna.

Peter Lindbäck säger att allt händer väldigt fort nu, 15.45 kom nyheten att man löser Långnäs som hamn för passagerare. Vi ändrar och anpassar oss vartefter saker och information kommer.

Får man även resa ut från Långnäs?
– Ja, det får man, säger landshövdingen.

Lantrådet vill inte desto mer utveckla resonemanget men påminner om att hålla sig uppdaterad om informationsflödet.

– Helsingfors söker en optimal lösning för hela landet, man kan därför inte ännu presentera en särlösning för Åland ännu.

– Näringslivets transportbehov uppskattas ganska väl men behovet minskar varefter gränser stängs.

– Det finns även mindre transportörer som kan hjälpa till, det har med soptransport, medicinsk utrustning att göra med mera. Det är ett pussel som måste läggas, säger lantrådet.
Hon imponeras dock av tålamodet ålänningarna visat upp så långt.

Landskapsläkare Knut Lönnroth säger att inget förändrats sedan i går, inga bekräftade fall och man fortsätter samordna och håller möten om beredskap. Provtagningarna löper på väldigt bra, säger han.

– Vi har fortsatt beredskap för att det sannolikt förr eller senare kommer bekräftade fall som behöver vård och intensivvård. Vii bereder oss för att ta emot så många som krävs.

– samtidigt är det viktigt med det preventiva arbetet, vi bör minimera antalet personer som behöver vård. Det är vårt gemensamma ansvar, säger landskapsläkaren.

– Vi har en snabb utveckling från timme till timme, det ger juridiska gråzoner. I slutändan är det väldigt viktigt att följa rekommendationer och att alla hjälper varandra, oavsett om det är juridiskt bindande eller ej.

Jeanette Pajunen, ÅHS:
– Till glädje för kommunerna får man kontakta oss för att fråga om basala hygienrutiner, vi uppfattar att man känner sig osäker och har beslutat bilda arbetspar, redan i morgon kontaktar vi kommuner och våra mobila team ska kunna åka ut för att hjälpa på ort och ställe, säger hon.

Man ska även se till att det material som behövs ska finnas vid äldreboenden ii kommunerna.
–– Det ska också finnas personer som snabbt kan ge svar på frågor från kommunerna, vi tror att det kan hjälpa ÅHS i slutändan.

Fårgestund inleds:

Det rapporteras om ökningar i Sverige och Finland, hur troligt är det att det finns fall på Åland?
– Jag ger ingen siffra, men det är troligt att det finns, säger Knut Lönnroth.

– det är spekulativt men det finns tydliga tecken på att det rör sig om en samhällssmitta.

Hur ska man veta om det är pollenallergi eller nåt allvarligare?
– Ring alltid coronalinjen om du är tveksam, mer detaljerat är det svårt att säga. Ring en gång för mycket än en gång för lite, poängterar landskapsläkaren.

Jeanette Pajunen från ÅHS säger att man utvidgar personal och utrymmen för att kunna ta emot fler samtal och patienter vid behov.

Vad är onödig vistelse på allmän plats?
– Det viktigaste är handhygien, hålla avstånd och att stanna hemma om man känner sig minsta sjuk. Jag vet inte var gränsen går för allmän plats, men det kan bli striktare lagar om folk inte använder sitt sunda förnuft och följer rekommendationerna, säger Knut Lönnroth.

Borde man isolera riskgrupperna?
– Det pågår intensiva diskussioner bland experter, vi har inga tydliga svar på det. Vi ska fokusera på det som i nuläget är bestämt och följa det. Vi llär oss säkert mer för varje dag och blir kolokare för framtida situationer.

På ÅHS kartlägger man var man har personal som har kunnande inom intensivvård eller akutvård, man har förvarnat personal att semestrar kan komma att dras tillbaka.

Förs det diskussioner om att förstatliga privatsjukhus?
– Vi har inga sådana uppgifter ännu, det är en gråzon men att ta personal från privatvården är oklart i dag, däremot kan samarbete förekomma, säger Veronica Thörnroos.

Jeanette Pajunen säger apropå stängda gränser att man undersöker huruvida personal som pendlar behöver intyg att man jobbar vid ÅHS för att kunna resa över gränserna.

Hon kan inte säga hur många som jobbar på coronaavdelningen just nu.
– Det kan variera dag till dag men vi har en flexibilitet.

Angående slopandet av dagisavgifter säger Veronica Thörnroos att man har diskuterat saken och att det kommer åtgärdsförslag och ett moment som möjliggör för LR att fatta dylika beslut varefter de blir aktuella.

– Vi för dialog med lagtinget och i morgon träffas lagtinget och finansministern, vår målsättning är att presentera en budget för lagtinget i början av nästa vecka.

Hur många lagtingsledamöter och regeringsmedlemmar sitter i karantän?
– För tillfället jobbar två ministrar på distans via länk och finns med vid alla möten och överläggningar. Gällande lagtingsledamöter sitter Jörgen Pettersson i självkarantän, i övrigt är jag osäker, säger Veronica Thörnroos.

AMS-chefen lyfter kritik kring dubblerad dagpenning, vad säger du om det?
– Vi tar det ad-nota och förslag kommer presenteras i budgeten.

Lantrådet menar att det inte finns handlingsutrymme att kritisera beredskapsläget.
– Det finns en orsak och vi förhåller oss till det och gör val som är så bra som möjligt för Åland.

Utanför ämnet talar man nu om avräkningsgrunden för Åland och kommer med mer information i morgon.
– Vi är tacksamma över att regeringen i Helsingfors har överlämnat propositionen även om tajmingen inte är optimal, säger lantrådet.

Därmed avslutar man presskonferensen, redan i morgon kallar man till ny presskonferens klockan 16.
Tack för denna gång. Följ händelserna i Ålandstidningen.

Polisen har fått skingra flera ungdomsgäng under de senaste dagarna. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än tio personer.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Kritiken mot Försörjningsberedskapscentralens (FBC) beslut att stöda utländska fartyg för viktiga godstransporter växer.
– Det är märkligt när finländska fartyg ligger stilla och sjömän går utan jobb, säger riksdagsman Mats Löfström.

Viking Line senarelägger sin bolagsstämma till ett ännu okänt datum. Samtidigt meddelar rederiet att det inte kommer dela ut någon dividend i år.

Det kommer betydligt fler barn till närundervisningen i Ytternäs skola än till stadens andra skolor.
Nu ber bildningsdirektör Kjell Nilsson vårdnadshavarna till barnen i Ytternäs att hålla dem hemma när det är möjligt.

Fackförbundet Seko Sjöfolk i Sverige riktar kritik mot Eckerökoncernens permitteringar och varsel om uppsägningar för personalen i Sverige. Man har brutit mot både lagstiftning och regelverk, menar förbundet.
– Detta varsel av våra medlemmar är både förvånande och upprörande, säger Oskar Lindskog, ombudsman på Seko Sjöfolk.

Lagtingets partier är överens om att tilläggsbudgeten som ska stötta näringslivet och höja permitterades dagersättning behövs. Men hur juridiskt hållbara budgetlagarna är tvistar man om.
– Man balanserar på slak lina, säger Ingrid Zetterman (Lib).

Fler nyheter