Landskapsregeringen håller presskonferens om dagens dramatiska utveckling gällande coronaviruset.
– Läget är allvarligt, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Vi beklagar problem med hemsidan inledningsvis under presskonferensen. Rapporter från den tiden finns på Ålandstidnignens facebooksida. Rapporten kommer också att uppdateras under kvällen.

Det känns bra att hör att ÅHS är i full beredskap.

– Vi har kallat samtliga partier till en diskussion i morgon för att diskutera den ekonomiska situationen som vi kommer att befinna oss i väldigt väldigt snart, säger lantrådet.

Finansminister Torbjörn Eliasson:

– Den finska regeringen har gått ut med ett jättepaket på fem miljarder euro.

– LR:s prioritering är hälsan först och ekonomi sedan. Det vi vet är att vi kommer gå in i ett mycket kärvt läge.

– Åland är i ett extra utsatt läge. Men vi har en verktygslåda. Vi har Ams, och där ska vi se till att det finns pengar.

– Det kommer bli problem med likviditeten i vissa företag, men där har vi ett samarbete med Finnevera.

– Vi pausar arbetet med omställning budgeten för att i stället jobba med en resursbudget. Vi ska göra allt vi kan för att minska effekterna av det här, säger finansministern som också säger att det finns beredskap för att be lagtinget om mer pengar i en tilläggsbudget.

Landskapsläkaren Knut Lönnroth: 

– Man har fattat ett beslut medvetna om att det skiljer sig mellan olika delar av landet. Det är myket vi behöver analyser det närmsta dygnet.

Hur information ska gå ut till de som anläder till Åland ska staten och landskapet diskutera.

Lntrådet konstaterar att LR inte hunnit resonera färdigt kring de nya regler som den finska regeringen beslutat om.

Landskapsregeringen hade begärt att få in frågor från allmänheten före dagens besked. Socialminister Annette Holmberg-Jansson och landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att många av frågorna nu är inaktuella.

Sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att ÅHS har en god tillgång till personal i dagsläget. Man har också en buffert i den personal som i dag jobbar med det nya vårdinformationssystemet som kan återvända till sina ”vanliga” jobb.

– Inom vårt eget hus kartlägger vad vår personal har för utbildning så att vi vet hur vi kan flytta på personalen. det har vi sett på en längre tid.

Pajunen säger att ÅHS måste se över de nya reglerna vad gäller läkare som kommit utifrån, till exempel Sverige.

Patienter med bokade sjukvårdstider utanför Åland kommer att kontaktats av ÅHS, man ska inte boka av själv.

Fråga: Finns det en uppskattning på var sjukvårdens tak finns?

– Vi har inte spekulerat i det på det sättet. Vi har en beredskap att ha tillräckligt mängdmed isoleringsplatser. Det är på den nivån vi har jobbat, säger Jeanette Pajunen.

– Vi har sett att över 80 procent av fallen har mycket lindriga symptom, säger Knut Lönnroth.

Varken skärgårdstrafiken eller flygtrafiken påverkas i dagsläget av de nya beskeden från den finska regeringen.

– Alla tillstånd som på något sätt påverkar immunförsvaret är i riskgrupp, säger Knut Lönnroth.

Socialminister Annette Holmberg-Jansson säger att man inte ska, som man ofta gör, ta hjälp av far och morföräldrar om barnen måste se till om man ska på jobb. Detta då äldre generellt är mer i riskgrupp än andra.

– Det är ett big no-no, säger socialministern.

- Det krävs tålamod och att orka, både att vänta i butiken, i telefonen. Det krävs tålamod och tillit. Tillit till att vi från myndigheterna kan fatta de bästa besluten för ålänningarna, säger lantrådet Veronica Thörnroos avslutningsvis.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Ett utdrag ur en patientjournal som borde ha varit sekretessbelagd skickades i misstag till Ålandstidningen när en reporter begärde ut en handling från Mariehamns stad.
– Ingen skada skedd, säger stadsdirektör Barbara Heinonen om att journalen kom till tidningen.

Fler nyheter