Ålands hälso- och sjukvårds coronatelefon, som öppnade under lördagsmorgonen, har inledningsvis belastats väldigt hårt. Det meddelade hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen under en presskonferens på lördagen.

Landskapsregeringen och ÅHS kallade under lördagen till en ny presskonferens för att uppdatera den åländska befolkningen om nusituationen. På Åland är fortfarande läget oförändrat, men landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterade under presskonferensen att antalet smittade i Finland och Sverige fortsätter växa – och att det ter sig allt mindre sannolikt att coronaviruset inte skulle kunna till Åland.

– Det finns nu i vårt närområde till den grad att svårt att föreställa sig att Åland inte kommer att drabbas.

Han meddelade också att ett antal, men färre än tio, personer nu sammanlagt testats på Åland.

– Det nämner jag framför allt för att påvisa att det maskineriet med alla åtgärder är på plats. Så mycket är bekräftat när det gäller den beredskapen.

Landskapsregeringen har inte fått någon ny information från Institutet för hälsa och välfärd sedan i fredags, och Knut Lönnroth ville under presskonferensen inte heller spekulera i hur länge coronaåtgärderna kan komma att vara aktuella på Åland.

– Jag vill inte spekulera på någon som helst detaljnivå. På ett sätt är det besvärligt att tänka sig ett långsiktigt scenario där detta kommer dra ut på tiden över kanske flera månader. Men om man på någon nivå antar att det är oundvikligt att coronaviruset kommer till Åland så är det bättre om det drar ut på tiden så att inte sjukvården inte blir överbelastad.

Manar till lugn

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) meddelade under presskonferensen att landskapsregeringen är i regelbunden kontakt med berörda myndigheter och instanser både i Finland och på Åland.

– I det här skedet finns det ingen anledning att hamstra. Det finns ingen anledning till panikåtgärder. Vi gör bedömningen att tillgången på livsmedel och medicin kommer att vara tryggad. Det vi i stället bör fokusera på är tålamod eftersom vi ännu befinner oss i början på en lång process.

Samtidigt konstaterade hon att Åland, i likhet med andra länder och regioner, är förberedda på att situationen förvärras.

– Vi följer läget noggrant och är det så att det förvärras jobbar vi nu med beredskapsplaner och en operativ grupp.

Hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) påpekade under presskonferensen återigen betydelsen av att ålänningarna följer de direktiv som gått ut – och att landskapsregeringen gärna ser att det åländska näringslivet luckrar upp sina krav på sjukintyg om någon anställd är hemma från jobb.

Stort tryck på coronatelefonen

Under presskonferensen var även Jeanette Pajunen på plats för att informera om att man på ÅHS sett över en del rutiner för att trygga centrallagren, IT-infrastruktur samt vidtagit åtgärder för personalens trygghet.

Hon meddelade också att den coronatelefon som öppnade under lördagsmorgonen varit hårt belastad.

– Vi har fått väldigt många samtal och jag vill påpeka att coronatelefonen är till för dem som har symtom och som ändå skulle ha vändt sig till sjukvården. 

Landskapsregeringen meddelade att nästa presskonferens hålls i morgon, måndag, klockan 16 förutsatt att ingen ny information dyker upp under helgen.

 

Paf får rätt att få domen om penningtvätt av oaktsamhet prövad i Högsta domstolen. Det meddelar HD i dag.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Fler nyheter