Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) säger att beredskapen i landskapet inför hotet av coronaviruset är god.
– Vi har följt alla riktlinjer som finns. Vi ålänningar ska känna oss lugna med det.

Annette Holmberg-Jansson har haft bråda dagar i veckan i den aldrig sinande strömmen av information kring coronaviruset. Som ansvarig minister är det också hon som ska tillse att vården och myndigheterna står så väl rustade som de kan inför hotet att viruset hittar till Åland.

– Jag och landskapsläkaren (Knut Lönnroth) har haft en tät dialog. Men det ändras väldigt snabbt, så från och med den här veckan har vi haft en tät dialog, suttit flera timmar varje dag. Han har också haft en tät dialog med ÅHS. Så jag har varit väldigt väl uppdaterad.

– I går hade vi ett möte inom landskapsregeringen tillsammans med landskapsläkaren, landshövdingen Peter Lindbäck, Rainer Åkerblom (från Statens ämbetsverk, reds. anm.). Där fick vi en dragning om hur läget ser ut och vad vi har för beredskap.

Behov av information

Annette Holmberg-Jansson berättar att de kände att det fanns ett behov av att informera ålänningarna, men också att den informationen ska vara samordnad och korrekt. Därför kallade de till fredagens presskonferens. Även ministern har fått många frågor om coronaviruset.

– Vi vet att det här är en fråga som alla pratar om just nu. Jag tror inte att det finns ett kaffebord där man inte diskuterar corona. 

Då frågorna kring smittskydd hör till Finlands juridiska behörighet, fungerar landskapet, ÅHS och kommunerna endast som operativt ansvariga. Men det medicinska arbetet sköts från ÅHS.

– Jag har varit väldigt noga med att inte gå in och svara på medicinska frågor, säger Annette Holmberg-Jansson.

Icke desto mindre skickade socialministern med en uppmaning till ålänningarna när presskonferensen avslutades.

– Jag hoppas att alla ska var noga med att tvätta sina händer och nysa i armvecket för att minska risken för smittspridning.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) känner till kritiken mot Finnveras avgifter för likviditetslånen. Men han säger att de går att undvika.
– Man kan ta ett eget lån om man har säkerhet, det berättigar också till bidraget.

Ålands näringsliv hjälper företagare att ansöka om likviditetslån från bank och Finnvera. Vd Anders Ekström känner till kritiken mot låneupplägget.
– Det finns företag som lånet passar väldigt bra för, men också de som det inte alls passar för.

Hubertus von Frenckell tänker ansöka om det likviditetslån som landskapsregeringen erbjuder. Men han är inte förtjust över kostnaderna det medför.
– Man har inte lust att ta lån på de premisserna, men jag har inget annat val, säger han.

Det blåser rejält på Åland under torsdagskvällen. Vid 22.00-tiden var runt 1.100 kunder i Geta samt norra Finström och norra Hammarland samt delar av Lemland utan ström.

Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Kumlinges kommundirektör byter kommun. Den 1 juni tillträder Christian Dreyer sin nya tjänst som kommundirektör i Jomala, ett jobb han ser mycket fram emot.
– Jag tycker om att sätta mig in i nya saker.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Ett utdrag ur en patientjournal som borde ha varit sekretessbelagd skickades i misstag till Ålandstidningen när en reporter begärde ut en handling från Mariehamns stad.
– Ingen skada skedd, säger stadsdirektör Barbara Heinonen om att journalen kom till tidningen.

Fler nyheter