Långfredagen, 10.4.2009

Fotograf: 

Adela Dumitrascu