Statistik covid-19

  Bekräftat smittade Sjukhusvård Intensivvård Avlidna
Åland 21 0 0 0
Hela Finland 7.483

6

1 331
Sverige 81.181 Uppgift saknas 40 5.747

Källor: ÅHS, HS-Data, SVT och Folkhälsomyndigheten