Statistik covid-19

  Bekräftat smittade Sjukhusvård Intensivvård Avlidna Incidens*
Åland 26 0 0 0 Uppgift saknas
Hela Finland   14.255

62

7 351 54,8
Sverige 108.969 Uppgift saknas 39

5.930

101,7

* incidens avser antalet smittade per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna

Källor: ÅHS, HS-Data, SVT, Svenska YleFolkhälsomyndigheten och ECDC