Statistik covid-19

  Bekräftat smittade Sjukhusvård Intensivvård Avlidna
Åland 14 0 0 0
Hela Finland 6.887 68 9 318
Sverige 38.589 Uppgift saknas 308 4.468

Källor: ÅHS, HS-Data, SVT och Folkhälsomyndigheten